Google Sheets kan brukes til mye rart

Google Sheets er veldig fint til å hente ut data fra GA, mye enklere enn å eksportere rapporter manuelt fra GA. Før eller senere er det lurt å lære seg å scripte i Sheets, for å kunne automatisere større, mer tidkrevende datainnsamlinger. Hva gjør så en statistiker og tidligere programmerer mens hun venter på at […]