Følelsesmennesker finnes i to hovedtyper - de glade og de triste, eller gledessprederne og skeptikerne

Følelsesmennesker – Ulike målgrupper

Tidligere er det beskrevet hvordan noen mennesker er primært logikere, og andre er primært følelsesmennesker.
Videre er det beskrevet hvordan følelsesmennesker appelleres til på en helt annen måte enn logikere.
Det som ikke er nevnt ennå, er at det finnes ifølge forskning 2 hovedtyper av følelsesmennesker: De glade og de triste.
Disse to typene oppfører seg totalt forskjellig fra hverandre, både ved innkjøp, online atferd, sosialiseringsstil og livsstil.
Dette betyr at man kan skille mellom de to typene som målgrupper, forstå personaer bedre, og spisse annonser og keywords mot dem.

Gledessprederne

Den glade hovedtypen kjennetegnes av mye positive emosjoner. De blir oftere og lettere glade og i godt humør, enn gjennomsnittet.
De stråler gjerne som soler, og deres gode humør er smittsomt. Når man møter en av dem er det vanskelig å ikke smile og le med dem.
Noen av dem smiler og ler så mye at man lurer kanskje på om det er en maske, men ifølge forskning er det ingen maske.

Deres sosiale natur gjør at disse er relativt åpne for å gjøre seg til venn med en selger, og tar lettere imot invitasjoner til videre kontakt (newsletters o.l)

Denne personlighetstypen er vist å være over gjennomsnittet interessert i sine omgivelser, inkludert mennesker. De er som regel ekstroverter, så de liker å prate, bli kjent med nye mennesker og bruke tid med andre.

Som målgruppe eller persona vil disse derfor være interessert i ting som gir glede, sosialt samvær, sosiale verdier, ofte sosial status, og ting som kjennetegner godt humør. Gledessprederne bruker gjerne ord som fantastisk, flott, gledelig, hjertelig og koselig, og de er ofte interessert i sport og sosiale relasjoner.

Aktuelle biaser og salgseffekter kan være feks social proof, bandwagon effect, glad og livlig musikk, glade budskap, spreke farger, sosial status, sommer og sol, badestrender. eller partying.

Skeptikerne

Den triste hovedtypen kjennetegnes av mye negative emosjoner. De blir oftere og lettere sure, misfornøyde, engstelige, usikre, gretne eller aggressive, enn gjennomsnittet. De kan lett bli oppfattet som usikre, sure eller negative personer, og mange av dem er engstelige for mennesker generelt. Også deres humør er smittsomt, og andre mennesker kan bli slitne av det de oppfatter som overdreven skepsis.
Skeptikerne er gjerne flinke til å finne usikre momenter ved nye investeringer, og finner lett argumenter for at «Nei, det funker ikke, det går ikke bra». Deres skepsis gjør at disse gjerne trenger ekstra overbevisning om å kjøpe noe, de kan trenge en dytt selv for genuint gode tilbud. De vil derfor ha behov for ekstra mye informasjon og vareprøver før de investerer, og bruker gjerne lengre tid før de bestemmer seg.

Denne personlighetstypen er vist å bli lettere stresset enn gjennomsnittet. Stress er det første som får noen over i peripheral route/system 1, så disse skeptikerne er derfor utsatt for å la seg overtalte til impulskjøp. Ved stress vil de gå fra å være skeptiske og undersøkende, til å tenke på sine emosjoner: Angst, usikkerhet, utrygghet, aggresjon, misnøye og sjalusi.

Som målgruppe eller persona vil disse være interessert i ting som kan enten dekke over deres negative emosjoner, eller vise deres innside: Positiv psykologi, glade budskap, glade bilder, drama som ender bra, svart eller mørke farger, død og sykdom, eller sosiale utfordringer.

Aktuelle biaser og salgseffekter kan være feks conjunction fallacy, declinism, svarte\mørke farger, musikk som er hard/mørk i stil eller tekst, diskrè dommedagsbudskaper, eller konservative holdninger.

Følelsesmennesker er gjerne enten mye skeptiske, eller mye glade, eller begge deler

Doble følelsesmennesker – Vekslerne

Man kan gjerne også ha begge de overnevnte typene i seg, slik at man blir både over gjennomsnittet glad og livlig, og samtidig over gjennomsnittet trist/sur/skeptisk. Emosjonene vil da selvfølgelig komme etter hverandre og ikke oppå hverandre, med en berg- og dalbane som resultat.
De kan starte med å være blide og glade, inntil de oppfatter noe de ikke liker, og plutselig blir tydelig sure. Disse menneskene er ikke bipolare/manisk depressive, de har ingen sykdom, de er innenfor normalen.

Disse menneskene vil like de samme tingene som begge gruppene over. Hva som appellerer mest, avhenger av humøret de er i for øyeblikket.

 

Vil du lese mer?

Legg igjen en kommentar