Gode søkeord og keyword research: Ikke gjør som Google sier

Det er lett å tro at alle søkeord som er relatert til dine produkter vil være egnet.
Det kan også være lett å tro at dersom Google Keyword Planner foreslår en gruppe søkeord til en AdWords ad group, så må de søkeordene være relaterte og godt egnet.

Googles Display Planner er sterkt uenig.

Relevansen for et søkeord er relativ

Ved keyword research vil noe av det første man gjør være brainstorming, og notere ned alle ord og fraser man tenker er relevante. Man noterer ned alle vanlige ord, begreper, produsenter, bruksområder osv for det aktuelle produktet.
Man undersøker også hvilke ord og fraser målgruppen pleier å bruke for det aktuelle produktet.

So far so good. Nå har du en god liste med søkeord som er relevante for produktet, sant?
Niks, ikke ifølge Gooles Display Planner.

Display Planner røper gode søkeord

Mange ord og fraser har flere, vidt forskjellige betydninger, avhengig av konteksten.
Det er vanskelig for en person alene å vite alle mulige betydninger et ord\frase kan ha, da trenger man hjelp utenfra. Særlig viktig er det å vite hva som er den vanligste betydningen av ordet, hva mannen i gata er mest sannsynlig å assosiere med ordet.

Det første du kan gjøre for å finne ut dette, er ved å gjøre et enkelt Google-søk på keywordet. Hvor mange av treffene på første side er relatert til din betydning av ordet?
Er keywordet et mulig merkenavn?

Så sjekker du Google AdWords Display Planner. Ved å søke opp et søkeord i Display Planner, sjekke «individual targeting ideas» og deretter «Interests«, så får du en rask pekepinn på forskjellige betydninger for søkeordet.
Hvis du får opp flere totalt forskjellige interesseområder på samme søkeord, så kan dette indikere at frasen har flere betydningen avhengig av kontekst.

Dette betyr i sin tur at disse søkeordene innebærer en betydelig risiko for at hits vil gi bounce – det er fare for at de som søker på dette søkeordet er ute etter en annen betydning, enn den du ønsker å markedsføre. Med andre ord bortkastede penger og redusert potensiale.

Altså: Aldri bygg SEO mot et søkeord før du har verifisert at søkeordet treffer riktig målgruppe.

Vil du lese mer?

Legg igjen en kommentar