Keywordanalyse for å analysere hvilke keywords man bør fokusere på

Keywordanalyse sparer tid og penger

Keywords er essensielt for SEO, og man bør komme opp med flere hundre keywords for èn website. Dårlige keywords kan koste dyrt av både tid og penger.
Men hvordan vet man hvilke keywords som er gode å bruke? Dette er poenget med keywordanalyse.

Fordi 100’000 keywords ikke redder firmaet

Før man begynner på arbeidet med SEO må man ha en plan for hva man skal fokusere på. For å bli synlig trenger man god keyword rank i Google, og for å klare dette må man legge fokus på hvert keyword, ett av gangen. Dette krever at man har en plan for hvilke keywords som skal fokuseres på.

Bruker man for mange keywords så risikerer man å tape effekt på hvert av dem. Bruker man for få keywords så risikerer man å tape markedsandeler.

Man leter derfor etter keywords som vil gi god effekt i forhold til kostnadene (både penger og tid).

Keywordanalyse røper riktige keywords

Følgende bør vurderes:

  • Relevans. Hvor relevant er et keyword mot det websiten selger? Man ønsker å vinkle mot de produkter og tjeneste som selges, og dette skal komme klart frem.
  • Søkevolum. Høyere søkevolum betyr flere impressions, som igjen kan bety flere besøk. Lavt søkevolum betyr færre impressions, men det innebærer også lavere konkurranse for ranking, og derfor typisk også lavere klikkpris hos Adwords.
  • Konkurranse. Høy konkurranse betyr både at man må jobbe mer for synligheten, at sannsynligheten øker for å bli forbigått i fremtiden, og at klikkprisen hos Adwords øker. Man ønsker derfor keywords med lav konkurranse.
  • Rank. Hvor høyt scorer websiten for øyeblikket på hvert keyword? Hvilke keywords trenger større fokus? Hvilke bør prioriteres i nærmeste fremtid?
  • Potensiale: Hvilke keywords antas å være effektive på å få inn faktiske salg? Dette vil typisk være essensielle ord som skaper engasjement, begjær og følelser hos en kunde.

Analyse av keywords, viser søkevolum, konkurranse, lønnsomhet, keyword rank og mer.

 

Vil du lese mer?

3 thoughts on “Keywordanalyse sparer tid og penger

Legg igjen en kommentar