Keywords, URL og sidetittel – Hvor stor er betydningen?

Plassering av keyword i URL og sidetittel vil øke søkevolum med flere hundre prosent

Alle som jobber med SEO bør vite fra før at keyword bør ligge i URL og sidetittel. Derimot er det få som har tall på hvor stor betydning det har.

Tallene fra bildet er fra en undersøkelse av 4 ulike, større, norske mediewebsites med totalt 10’664 ulike keywords og 8’869 ulike websider.
Hver «case» er en kombinasjon av 1 URL, 1 keyword og 1 sidetittel på et gitt tidspunkt. Èn webside kan altså ha mange caser her.

 • Når keyword befinner seg i tittel eller URL øker søkevolumet i snitt til 191% og Search Metrics’ traffic index til 200%.
 • Med keyword i både tittel og URl øker søkevolumet i snitt til 262% og traffic index til 400%.

Dette indikerer en dobling av trafikk fra keywords som befinner seg i tittel og\eller URL.

Long tail keywords korrelerer negativt med posisjon

Tallene fra bildet er fra samme undersøkelse, med 4 ulike, større, norske mediewebsites, totalt 10’664 ulike keywords og 8’869 ulike websider.
Korrelasjonene er beregnet på casene lenger opp, som er kombinasjoner av 1 URL, 1 keyword og 1 sidetittel på et gitt tidspunkt.

 • Posisjon er hvor mange plasser ned i søkeresultatet websiden vises i søketreff. Lavere er bedre.
  • URL-length-posisjon-korrelasjon er -3%, dvs websites med lengre URL’er får i snitt 3% bedre posisjon (lavere posisjon betyr høyere opp i søkeresultatene).
  • Keyword length-posisjon-korrelasjon er -2%, som betyr at websites som treffer lengre keywords får i snitt 2% bedre posisjon.
 • Søkevolum er Googles anslag på hvor ofte et keyword blir søkt opp, og er her søkevolumet per keyword per URL.
  • Keyword-length har korrelasjon -6% med søkevolum, dvs at lengre keywords blir ikke søkt på like ofte. Hver webside får i snitt mer trafikk fra kortere keywords som dekkes, enn fra de lengre.
   Ingen overraskelse akkurat det, men her har vi et konkret tall på hvor stor effekten kan være.
 • Traffic index er Search Metrics’ anslag på hvor mange klikk websiden får på et gitt keyword.
  • Både URL-length og keyword-length har korrelasjon -7% med traffic index. Lengre URL’er og lengre keywords estimeres altså å få 7% færre klikk sammenlignet med de kortere.
 • CPC er estimert pris for AdWords-kampanjer på et keyword.
  • Både URL-length og keyword-length korrelerer positivt med CPC. Man må altså i snitt betale mer for AdWords på lengre keywords, og lengre URL’er betaler i snitt mer for AdWords.
  • Økningene i CPC kan tenkes å skyldes at big business keywords og begreper (tenk B2B)  ofte er lengre enn vanlige ord som går på folkemunne (tenk B2C), og kan koste mer.

Dette indikerer at lengre URL’er gir bedre posisjon i søkeresultatene, lavere estimert trafikk, dyrere paid marketing, og lavere estimert søkevolum.
Matching mot lengre keywords gir de samme tendensene.
Google-algoritmene foretrekker lange keywords og lange URL’er, men forbrukerne foretrekker korte URL’er og korte keywords.

Førsteside i søkeresultater betyr ikke mye søkevolum

Tallene fra bildet er fra samme undersøkelse som lenger opp, med 4 ulike, større, norske mediewebsites, totalt 10’664 ulike keywords og 8’869 ulike websider.
Hver «case» er en kombinasjon av 1 URL, 1 keyword og 1 sidetittel på et gitt tidspunkt. Èn webside kan altså ha mange caser her.
Sidetall 1 betyr at casen har posisjon på 1.siden i søkeresultatene, sidetall 2 er på 2.siden, osv.

Caser som vises på andreside i søkeresultatene har betydelig mer søkevolum enn dem som vises på førstesiden. Forvirret?

 • Et høyt søkevolum i tabellen indikerer at websiden får trafikk fra et keyword med høy trafikk, det betyr ikke at websiden faktisk mottar mye trafikk.
  Resultatene her sier at det er lettere å komme høyt på keywords som har lavere søkevolum.
  Samtidig ser vi at estimerte klikk er 4x så høyt på 1.siden, noe som mer enn veier opp for lavere søkevolum.
 • Søkeresultatene hos Google er sterkt påvirket av Googles algoritmer, som favoriserer websider med visse trekk og straffer andre trekk. Noen av de undersøkte dataene er samlet inn i forbindelse med mistanke om algoritmeendringer. Resultater i flere av disse undersøkelsenetyder på at særlig de øverste websidene og mest søkte keywordene blir påvirket av algoritmeendringer.
  Dette igjen tyder på at Google aktivt forsøker å bestemme hva som får lov å ligge øverst. Websider med høyt søkevolum havner ikke nødvendigvis øverst.
  Dvs at førstesider og populære keywords er spesielt mye utsatt for «utskiftninger», og dette påvirker hvilke websider som topper søkeresultatene for populære keywords.
 • Bedre sidetall har høyere CPC, men ikke så mye høyere at det ikke er verdt trafikken. 1.side har mindre enn dobbelt av 2.siden i CPC, men 4x så mye i estimerte klikk (Median traffic).

Gammelt nytt for mange, men ikke for alle: Det er overhodet ikke ett fett hvilke keywords man topper listene på.

Legg igjen en kommentar