Planlegging av startup – Sikre din ROI

En av de vanligste årsakene til at startups feiler, er at de planlegges for dårlig. For dårlig planlegging kan slå ut på en rekke måter, men kort sagt gir det dårlig effektivitet – også kalt lite verdi for pengene, dårlig kostnadseffektivitet,  dårlig Return On Investment (ROI), you name it. Det blir dyrere å drive, resultatene […]

Hvorfor 90% av alle startups feiler

I Norge idag er det stadig flere som velger å bli gründere, og setter igang startup-prosjekter av alle slag. Det sies at 90% av alle startups feiler, men hvorfor? Statistikk for startup På det norske markedet spesifikt er det lite statistikk å finne, men tall for det amerikanske markedet gir noen troverdige forklaringer for mislykkede […]