Route to Persuasion – Hvordan overtale DEG?

Argumenter som overtaler èn person, kan være nytteløse på en annen person. Argumenter som overtaler noen der og da, kan miste all effekt etter kort tid. Hvorfor er det slik? Route to persuasion gir deg svaret. Hva slags argumenter trenger hver person, og hvilke argumenter gir varig effekt? Hvilke routes? Forskning tyder så langt på […]