Fotgjengerrush i Stavanger

Når bør du stå opp og komme deg ut hvis du vil unngå overfylte gater, butikker og busser?

Datakilde: Opencom Stavanger kommune.
Periode: 1.jan 2017 – 11.des 2019.
Totale registreringer av fotgjengere: 2’465’505
Registreringspunkter: Mosvannet, Stokkavannet, Sandal og Brevik.
Merk: Sensorene har registrert hastigheten folk går i, men jeg har ennå ikke fått svar på hvilken målestokk denne hastigheten er i.

Når er det mye folk i gatene?

Morgenrushet til jobb slår overraskende lite ut, kanskje fordi de fleste kjører bil eller kollektiv mesteparten av veien. Rushet at fotgjengere i hverdagen er etter kl.16, og spesielt rundt 19-tiden.
I helgene er 11-15 den verste tiden, da er det mer folk enn i hverdagen på det meste. Søndager ved Mosvannet er verst av

Vi har et mønster i at jo flere fotgjengere ute og gå rundt 05-07, desto færre fotgjengere får vi rundt 11-15 samme dag. En skulle tro at disse tidspunktene ville korrelere positivt mtp rushtid til og fra jobb. Kanskje er det pendlere som har så lang reisevei at rushet forsinkes – Dette støttes av at vi samtidig ser at antall fotgjengere øker fra 17 og frem til midnatt.
Dersom fotgjengerne i 07-tiden er pendlere som er på vei ut av byen for å rekke jobb kl.08 (1 time reisevei), så gir det mening at de kommer tilbake til byen i 17-tiden (1 time etter arbeidsslutt kl.16).

Noen dager som skiller seg spesielt ut med mye folk er 1.mai (71% mer folk enn normalt) og 21.mai (like mange)
17.mai har bare 59% så mange registrerte fotgjengere som normalt, julaften har 24% og nyttårsaften 34%.

Temperatur korrelerer 0.14 med antall fotgjengere. Ikke så rart at flere er utendørs, bruker beina og går tur når det er bra vær.

Når går folk raskt eller rolig?

I ukedagene har folk det tydelig travelt på vei til jobb. Snitthastighet økte fra 5.0 kl.03 til 8.4 kl.06. Deretter synker det til 6.9 kl.12, før det igjen øker til 8.1 kl.16.
Tirsdager har et pussig toppunkt i 17-tiden, med snitthastighet på 8.9. Dette skyldes folk ved Mosvannet som går med snitthastighet 11.7. Det ser ut som Mosvannet kl.17 på tirsdager er veldig populært for joggere/løpere.
Henrik Ingebrigtsen har bidratt til å dra opp disse tirsdagstallene.

I helgene er det litt roligere om morningen, men i hovedsak er stresset bare forsinket 1-3 timer mens hastigheten er jevnere utover dagen.
Søndager er totalt sett ørlite roligere enn andre dager.

Nattevandring

Det viser seg å totalt sett være mer nattevandring i mai enn i august. Spesielt ved Sandal er det nesten 6 ganger så mye folk i mai enn i august.
Generelt er det mer nattevandring i mai enn august hele døgnet, unntaket er 01-03-tiden når folk i august surrer i gatene “på byen”.

Generelt er tendensen at mye folk om natten betyr mye folk senere på dagen etter. Helger, ferier og stabile temperaturer drar nok opp korrelasjonen her.
Vi finner dog at jo mer nattevandring (00-04), desto færre fotgjengere rundt 06-10 dagen derpå.

Leave a Reply