Annen psykologiforbrukerpsykologi

Fun facts – Alkoholkonsum i Norge

Med inspirasjon fra julebord samlet jeg noen tall fra Forbruker og Media (Norsk Gallup, Kantar), om alkoholforbruk i Norge.
Jeg fant ikke noe på når i uka folk drikker, eller pengeforbruk på det, men tilgjengjeld kan jeg si noe om hva slags typer mennesker som drikker hva.

Hvor ofte drikker nordmenn alkohol?


Daglig fyll gjelder ca 4,5% av befolkningen på 18-24 år, så roer det seg. Konsum ukentlig og daglig øker derimot i nesten hver eneste aldersgruppe, til over 50% av befolkningen ved 65+ år.

Hvordan endres alkoholpreferanser med alder?

Andre bilde: Vin blir mer og mer populært jo eldre folk blir. 38,3% av befolkningen på 70+ drikker vin minst ukentlig. Vanlig øl er mest populært rundt 25-39 og 50-54 år. Vørterøl er det stort sett 20-åringer som drikker.

Hvem drikker hva?

Øl: Klart mest populært hos menn, folk med god råd, med god utdannelse, og blant ledere,
Vørterøl og lettøl: Begge foretrekkes klart mest av menn og folk med lederjobber. Lettøl er mest populært hos folk med god råd, mens vørterøl er mest populært hos folk med dårlig råd.
Brennevin er sterkt overrepresentert hos menn, folk med god råd og lederjobber, og en liten negativ sammenheng med utdannelse.
Vin er like populært hos begge kjønn, mest blant pensjonister, ledere og folk med god råd og høyere utdannelse.
Cider er selvsagt sterkt overrepresentert blant 20-åringer og lite populært hos pensjonister.
Alkoholfritt drikkes oftere av menn, pensjonister, folk med god råd og høy utdannelse.

 

Leave a Reply