Kjøp lykke idag!

Kan penger kjøpe alt? Kan det kjøpe alt som betyr noe? Blir man glad av å kjøpe ting? Hvem blir glade av å kjøpe hva?

I en undersøkelse av OKCupid med over 68’000 mennesker har over 26’000 svart på om de mener penger kan kjøpe lykke (“lykkekjøpere”). Litt over 1\4 mener svaret er ja.
Man kan stille seg 3 spørsmål utifra dette:
1: Hva skiller dem som svarer ja fra dem som svarer nei?
2: Kan svaret ha sammenheng med hva slags aktiviteter og stimuli ulike folk føler glede av?
3: Er det noen kategorier av produkter eller tjenester som har særlig stor andel lykkekjøpere blant kundene?

1: Hva skiller dem som svarer ja fra dem som svarer nei?

Kjøper ikke ting som ikke trengsKjøper bare fordi noe er på tilbud
Tror ikke på å kjøpe lykke55,98 %16,81 %
Lykkekjøper19,12 %8,10 %

Ca 30% av dem som mener at penger kan kjøpe lykke pleier å kjøpe ting kun fordi det er på tilbud. Dette er flere enn for resten av befolkningen, men ikke noe som typisk kjennetegner lykkekjøperne.
Her er det ikke overraskende kvinnene som trekker opp statistikken og handler mest på tilbud.

Alder viser seg som en veldig viktig indikator på tendenser til lykkekjøp, hvor holdningen stort sett er sterkest hos de yngste.
Dette henger trolig sammen med muligheter og livserfaring – Unge folk har ofte ikke mulighet til å skaffe det de vil ha når de vil ha det, de mangler penger, må mase på foreldre, er ikke gamle nok til alt de vil eie eller gjøre, vet ikke hvordan de ordner ting selv, etc. Dette er mye grunnen til at bursdager og julegaver er så morsomt når man er ung – endelig får man ting som man ikke kan skaffe selv.
Etterhvert som man blir eldre blir man vant med å skaffe alt man vil ha når man vil ha det, man begynner å ta det for gitt, man skjemmer nesten bort seg selv på eiendeler sammenlignet med da man var ung.
Gleden ved å kjøpe\få noe nytt visner bort.
Spørsmålet er hvorfor andelen lykkekjøpere øker i 60-årsalder. Kanskje fordi de da endelig har rom til å være egoistiske og bruke penger på seg selv igjen, etter de er ferdige med både arbeidsliv og barn?

De øvrige faktorene må følgelig ses i lys av aldersfordelingen på lykkekjøperne.

Videre kan det være overraskende at flest lykkekjøpere er menn. Kvinner er kjent for å like shopping, shoppingspree, tilbud og “shop til you drop”, men menn mener oftere at man kan kjøpe lykke.
I tenårene er det jentene som drar opp statistikken, men fra 20-årene og ut er det menn som er mest positive til å kjøpe lykke.
Dette merkes i de øvrige faktorene, som er typisk manndominerte.

 • Lykkekjøpere er mer opptatte av nytelser
  • Bruker oftere narko
  • Drikker mer
  • Spiser mer fast food
  • Er mer fokuserte på orgasmer
 • Lykkekjøpere har gjerne en Survival of the fittest-mentalitet
  • Mer dominante personligheter
  • Betydelig mer positive til vold
  • Manns\testosterondominert
  • Lavere medmenneskelighet,
   • Mindre glade i barn, kjæledyr og andre etnisiteter
   • Arrogante, verdsetter ikke ydmykhet eller høflighet
   • Lite solidariske, bryr seg mindre om andres lidelser
   • Mindre interesserte i å være snille
  • Mer grådige, gjerrige og konkurranseorienterte
  • Mer opptatte av fasade
   • Mer opptatt av materielle og visuelle ting enn av dypere saker
 • Lykkekjøpere er mindre opplyste
  • Mindre skolegang og studier
  • Føler mindre glede av lesing, mindre nysgjerrige på hvordan ting funker
  • Mindre gjennomtenkte, handler mer på impuls, tregere med nedbetalinger, sparer mindre, mindre proaktive
 • Lykkekjøpere har et mer negativt følelsesliv
  • Mindre fornøyde med seg og livet sitt
  • Oftere sinte, utagerende og destruktive
  • Mer suicidale
  • Snakker mindre om følelser, lukker gjerne alt inne.
 • Lykkekjøpere er mindre hygieniske
  • Dusjer\bader mindre
  • Pusser tenna mindre
  • Går oftere uten undertøy
  • Har mindre orden på rene og urene klær
 • Lykkekjøpere er mindre redelige
  • Lyver mer
  • Unngår oftere å betale skyldner
  • Unngår oftere å holde løfter
  • Forsøpler oftere
Mest skeptiske til å kunne kjøpe lykke er fredelige, rolige, opplyste og godt voksne kvinner.
Deler av bransjeoversikten er klart preget av hvilke aldersgrupper og kjønn som dominerer. Transport, byggebransje og militæret er spesielt mannsdominerte og er kjent for bl.a våpenbruk – som korrelerer med holdninger om å kjøpe lykke.
Byggebransjen og militæret er også kjent for dominante personligheter og typisk testosteronatferd, som korrelerer med lykkekjøp.
Byggebransjen er i tillegg kjent for kriminalitet, som også korrelerer med lykkekjøp.

Vi finner betydelige i MBTI, særlig når kjønn tas med.
Ekstroverte og logiske menn topper lista mens introverte og emosjonelle kvinner er nederst.
Det er en kjent sak at ekstroverter retter oppmerksomheten sin utover mens introverter retter den innover, noe som kan forklare en del av interessen for kjøpelige materielle goder\tjenester.
Det kan se ut som logikere finner mer glede gjennom håndfaste ting, mens følelsesmennesker finner gleden gjennom abstrakte ting som ikke kan kjøpes.

2: Kan det være sammenheng med aktiviteter og stimuli?

Vi har sett noen tegn til sammenhenger mellom holdninger til lykkekjøp og noen fritidsaktiviteter\livsstiler\forbruk:

Lykkekjøperne drikker oftere, drikker oftere alkohol for å tørre mer, er mer opptatte av fasade og hvordan de ser ut for andre, går oftere med våpen på gata, ser mer tv, mer glade i sladder, og kjøper mer dyre merkeklær.
De utdanner seg lite, misliker camping\teltturer, liker dårlig å bli skitne på henda, dusjer og bader mindre og har dårligere selvtillit.

Så er det noen betydelige kjønnsforskjeller:
Lykkekjøpere blant kvinner ruser seg oftere på narko, handler oftere på tilbud, har oftere tatovering, går oftere i svart, bruker mye mer penger på klær enn mat, og prater mer.

Lykkekjøpere blant menn blir oftere arrestert, eier oftere pistol, samler oftere på knivvåpner, spiller oftere online rollespill og videospill, har oftere degraderende og seksuell humor, spiser mer fast food, er gladere i tøffe biler, og er mer positive til porno.
De leser lite bøker, er mindre glade i å reise, bryr seg lite om kunst og museer, og prater mindre.
En god del av dette korrelerer med dominante personligheter og testosteron, med et viktig unntak i selvtillit.

En del atferd og holdninger her er også typisk for deprimerte mennesker. Dette gjelder bl.a fokus på egen fasade, lavt utdanningsnivå, lite bading\dusjing, lav selvtillit, narkobruk, lav interesse for camping\teltturer, svarte klær, lite pratsomhet, mye onlinespilling, degraderende humor, hyppig fast food og lite reiselyst.
For designerklær, våpeneierskap og bilinteresse er det motsatt – de som har disse tingene er vanligvis ikke deprimerte.

All denne sammenhengen til depresjon kan tyde på at lykkekjøperne prøver å veie opp for andre ting som plager dem. De ser etter ting som får dem til å glemme dårlige ting, tenke mer på morsomme ting, eller trøste seg.

3: Er det noen produktkategorier som har særlig mange lykkekjøpere?

Spørsmålsstatistikk bekrefter mistanker om at vi snakker mest om byfolk her. Som butikkunder ser disse lykkejegerne ut til å bruke mye penger på typiske penisforlengere og statussymboler, som fine biler, dyre designerklær og accessoires, samt ferdigmat og alkohol.
De ser ut til å lete etter ting som gir sosial status og reduserer sosial usikkerhet.

Ting de trolig bruker lite penger på inkluderer friluftsutstyr, hygieneprodukter, bøker, studier, fancy mat, produkter som er ment å være mer praktiske enn pene, reiser, fly- og båtturer, kunst og kunstnerutstyr.

Lykkejerne ser ut til å betale dyrt for ting de kan ta med seg rundt og vise til folk, og lite for ting som andre ikke ser dem bruke.
Så neste gang noen sier at penger betyr alt og kan kjøpe lykke: Det er stor sjanse for at vedkommende er lite fornøyd med seg selv.

Leave a Reply