Psykologi rundt våpen og våpenbruk

Hva slags mennesker skaffer seg egne pistoler\geværer som de har hjemme?
Hvor mange av dem er militære? Hvor mange er jegere? Hvor mange mener de trenger det til selvforsvar? Hvor mange er bare glad i pangpang?
Kan vi si noe om den typiske personligheten deres?

 • 25’688 respondenter, fra 203 ulike land.

Demografi

 • 24,2% av menn, 7,9% av kvinner.
 • Andel som eier skytevåpen øker med alder. Etter 50 års alder velger “alle” kvinner å kvitte seg med sine våpner, mens menn beholder dem.
Image result for skytetrening

Fordeling av eierskap per bransje kan forklares på flere måter.
Når man jobber i militæret bør man i utgangspunktet være interessert i skytevåpner, så det er naturlig å eie egne våpner.
Korrelasjon mellom våpeneierskap og jobb i militæret er 0.041.

I byggebransjen og transportbransjen viser det seg å være høy andel av våpeninteresserte, samt folk med erfaring med automatvåpner som trolig er fra militæret. Dette kan forklares med at både konstruksjon, transport og våpner er praktiske, tekniske fagfelter hvor kunnskapene kan korrelere en del. Samme forklaring kan brukes innen forskning\ingeniørbransjen.
Korrelasjon mellom våpeneierskap og jobb i byggebransjen er 0.055. Korrelasjon til transportbransjen er 0.049.

Blant de pensjonerte har våpner hopet seg opp gjennom livet – de skaffer seg våpen på et tidspunkt i livet og kvitter seg sjelden av med dem.
Korrelasjon mellom våpeneierskap og pensjonsttilværelse er 0.04.

Image result for skytevåpen
Våpner levert til politi

Interesse for automatvåpen (eller mangel på det) viser seg å stå i ganske kontrast med hvem som eier våpen. Korrelasjonen her er på 0.23.
Dette indikerer sammenhengen mellom våpeneierskap og generell interesse for skytevåpner.

Innen spesielt militæret, byggebransje og transport kan vi finne at disse er ikke bare interessert i våpner. De ser ut til å føle at de trenger å gå med våpen. Korrelasjon mellom å eie skytevåpen og gå med andre våpner skjult er på 0.30. Å føle behov for å gå med våpner til vanlig er altså en viktigere\vanligere årsak til å eie våpen enn det å være interessert i dem.

Dette er ikke så overraskende i militæret, men hvorfor i byggebransje og transport? Sannsynligvis fordi at i bygg- og transportbransjen mener visst relativt mange at vold løser alle\mange problemer…

Våpeneiere er overrepresentert i inntektsgruppene $30-$150’000.
Jo lavere utdanning noen har, desto mer sannsynlig at vedkommende eier skytevåpen.

Personlighet

 • Våpeneiere oppgir typisk seg selv som mer kapitalistiske, treningsfokuserte, utforskende, arrogante, gammeldagse, spirituelle og givende enn dem som ikke eier.
 • Våpeneiere er veldig lite kompetitive, og mindre literære, kunstneriske, progressive og snille enn dem som ikke eier.
 • Som forventet er det flere våpeneiere blant logikere enn blant følelsesmennesker, men de er ikke typiske logikere. Korrelasjon mellom våpeneierskap og logikermentalitet: 0.22.

Karakteristikker

Korrelasjon mellom våpeneierskap og jaktpreferanse er 0.35.
 • Motorsykkelfolk eier oftere skytevåpen enn andre: Korrelasjon 0.21.
  Motorsykkelkjøring korrelerer også med jaktinteresse (0.16), å mene at folk har for lite respekt for dyr (0.14), å mene at vold ikke løser problemer (0,12), å ha minst 1 stor tatovering (0,1), å være pro solidaritet (0,07), og å bruke militæruniform på jobb (0,06).
 • Våpeneierskap er selvfølgelig særlig vanlig blant dem som driver jakt. For jegere vil det være naturlig å eie skytevåpen og drive regelmessig skytetrening for å kunne jakte effektivt.
  Jaktinteresse korrelerer også med å mene at folk flest har for lite respekt for dyr (0,22), og at vold ikke løser problemer (0,21).
 • Folk som er imot homsebrylluper eier oftere skytevåpen enn andre. Korrelasjon 0.15
 • Folk med tatovering eier oftere våpen: Korrelasjon 0.12.
  Å ha minst 1 tatovering korrelerer også med jaktinteresse (0,13), å mene at folk flest har for lite respekt for dyr (0,12), å eie motorsykkel (0,1), å være pro solidaritet (0,11), og å være imot vold (0,08).
 • Av dem som oppgir å bruke militæruniform på jobb, eier 49% skytevåpen. Korrelasjon 0.11.
  Dette trekket korrelerer også med jaktinteresse (0.09) og å kjøre motorsykkel (0.06).
 • Våpeneiere mener litt oftere enn andre at vold kan løse problemer.
  Denne holdningen korrelerer også med å mene at folk har for mye respekt for dyr, med 0.07.
 • En del våpeneiere er våpensamlere. Korrelasjon 0.067.
 • Våpeneiere gir oftere blaffen i andres lidelser. Korrelasjon 0.063.
  Denne holdningen har også en korrelasjon med jaktinteresse, på 0.08.
 • Relativt mange våpeneiere mener folk har for mye respekt for dyr og planter. Korrelasjon 0.061.
  Denne holdningen har også en korrelasjon med jaktinteresse (0.09) og at vold kan løse alle problemer (0.07).

Dataene finner du her.

2 thoughts on “Psykologi rundt våpen og våpenbruk

Leave a Reply