Praktikere og teoretikere – hva er de egentlig?

De som har lest om MBTI\Myers-Briggs kjenner til mennesketypene som kjennetegnes ved enten a) preferanser for praktiske, fysiske og tekniske oppgaver eller b) teoretiske, abstrakte og konseptuelle oppgaver.
I MBTI kalles de S og N, i dagligtale snakker vi om å ha praktiske eller teoretiske evner.

MBTI er generelt ikke støttet av forskning, og forskernes favoritt Big 5 nevner ingenting om praktikere, teoretikere eller noe i den duren.
Så hvordan kan man måle disse mennesketypene, slik at man kan gjøre undersøkelser om dem?

Måling av praktikere og teoretikere

Her bruker jeg OKCupids datasett med 68’371 respondenter og over 2’600 variabler til å se etter clusters, samvariasjon og korrelasjon mellom typiske trekk for praktikere og teoretikere.
Noen av trekkene som ble lagt sammen til en score for å vurdere grad av praktisk\teoretisk preferanse\evne:

 • Do you lift weights?
 • Do you like word games like Scrabble or Boggle?
 • Do you own or ride a motorcycle?
 • Do you enjoy crossword puzzles or jumbled word puzzles?
 • Have you ever done something reckless that resulted in a major injury? (broken bones, etc.)
 • Do you mind getting really dirty working or playing outside?
 • Have you ever been a member of an organization like Girl Scouts, Girl Guides, Boy Scouts, or Campfire?
 • Do you (or would you) like to go hunting?
 • Do you believe in ghosts?
 • Do you like to watch sports on television?
 • How often do you read your horoscope?
 • Do you enjoy outdoor activities such as camping, hiking or fishing?
 • Do you own a gun?
Einstein var glad i teori

Først ble disse og flere trekk korrelert mot hverandre for å se etter typisk samvariasjon og avvik.
Deretter ble styrken på korrelasjonene brukt til å beregne en score for praktisk utøvelse, hvor teoretiske tendenser er i minus (jo høyere score, desto mer praktisk).
Denne praktikerscoren fikk en median på 0 og ble rimelig normalfordelt.

Ved korrelasjon mellom denne praktikerscoren og ulike personlighetstrekk fra OKCupid ble dette resultatet:

Trekk 4 Grad av praktisk 
Into exercise                           0,45
Adventurous                           0,44
Energetic                           0,34
Spontaneous                           0,30
Experienced in life                           0,30
Scientific                           0,27
Arrogant                           0,26
Sex-driven                           0,24
Capitalistic                           0,22
Giving                           0,21
Mathematical                           0,19
Kinky                           0,18
Honest                           0,11
Aggressive                           0,10
Political                           0,10
Dominant                           0,09
Optimistic                           0,09
Experienced in love                           0,09
Friendly to strangers                           0,08
Ambitious                           0,07
Confidence                           0,06
Extroverted                           0,06
Experienced in sex                           0,05
Drug friendly                           0,05
Organized                           0,04
Greedy                           0,04
Logical                           0,03
Indie                           0,02
Independent                           0,01
Geeky                           0,00
Cool–                          0,02
Kind–                          0,03
Sloppy–                          0,04
Artsy–                          0,04
Passionate–                          0,05
Submissive–                          0,05
Literary–                          0,07
Laid back–                          0,07
Progressive–                          0,08
Introverted–                          0,08
Manners–                          0,09
Old-fashioned–                          0,09
Competitive–                          0,12
Romantic–                          0,13
Spiritual–                          0,14
Love-driven–                          0,15
Conventional–                          0,17
Pure–                          0,18

Big 5

Oversatt til Big 5 ser det ut til at praktikere typisk scorer høyt på extroversion og noe openness
Extroversion inkluderer trekk som fysisk aktivitet, energinivå og utforskertrang, samt en del trekk med lavere korrelasjon.
Openness slår ut på utforskning og spontanitet.

Praktiske mennesker ser altså ut til å styres av ekstroversjon og energi i kombinasjon med åpenhet for nye ting.
Kanskje de har et relativt stort behov for å bruke opp energien sin fysisk gjennom kroppen? Det forklarer ihvertfall hvorfor de korrelerer spesielt sterkt med trening og vektløfting, og hvorfor de har vanskelig for å sitte i ro på skolen.

Teoretikere på sin side er altså stikk motsatt. De er mindre ekstroverte, mindre energiske, holder seg mer i ro og er mindre spontane. Som vi vet bruker teoretikere særlig energi gjennom hodet, og liker dette bedre enn fysisk anstrengende oppgaver. Følgelig gjør de mindre trening og sport, og går heller en tur fremfor å løfte vekter.

One thought on “Praktikere og teoretikere – hva er de egentlig?

Leave a Reply