Lønn og kjønn

SSB om lønn per kjønn: Nå og da snakker man i media om lik lønn for likt arbeid, og at kvinner tjener mindre enn menn. Noen tenker at dette skyldes at kvinner ikke går for lederjobber, og velger yrker som tilfeldigvis har lavere lønn. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser klart og tydelig at det ikke er dèt som er problemet.

Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrås oversikt over lønn 2019, med uttrekk av medianlønn, kun heltidsstillinger: https://www.ssb.no/statbank/table/11418/

Kort oppsummert

Tallene fra SSB gir mulighet til å se hva som er normal lønn for henholdsvis kvinner og menn, for ulike yrker, i ulike sektorer, heltid vs deltid, i ulike årstall.
Disse viser at i noen jobber tjener menn opptil 30% mer enn kvinner, for samme yrke og samme arbeidsbrøk i samme sektor.
Dette skjer både statlig og kommunalt, ikke bare i privat sektor. Følgelig kan vi ikke avskrive alt på lønnsforhandlinger.
Lønnsforskjellene skjer dessuten på grunnlønna, de kan ikke forklares med at menn jobber mer overtid, klarer flere bonuser, eller har flere jobber med tilleggsordninger.
Forskjellene kan heller ikke forklares med at kvinner oftere jobber deltid, ettersom lønnsforskjellene jeg har undersøkt gjelder kun heltidsarbeid.
Til sist: Siden jeg ser på medianlønn og ikke gjennomsnitt, så blir ikke disse tallene påvirket av enkelte toppledere som drar opp/ned snittet for sitt kjønn.

Endringer i lønnsforskjeller

Det positive er at lønnsforskjellene blir mindre, men det går ikke fort. For operatører innen boring har kvinner gått fra 77% av menns lønn til 81% over 4 år, mens for finans-, økonomi- og varehandelssjefer er endringen 0%.

Topp 30 mest diskriminerende jobber

Denne listen er sortert etter prosentforskjell i avtalt heltidlønn mellom kvinner og menn, uavhengig av hvilket kjønn som tjener mest.
Bonusordninger, overtidsarbeid og tilleggsordninger er ikke medberegnet. Dette er grunnlønn for heltidsstillinger.
I praksis er samtlige av disse eksempler på menn som tjener betydelig mer enn kvinner.

yrkesektorMedian Avtalt månedslønn, KvinnerMedian Avtalt månedslønn, Menn
3311 FinansmeglerePrivat sektor og offentlige eide foretak5395070230
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)Privat sektor og offentlige eide foretak3443044150
6113 GartnerePrivat sektor og offentlige eide foretak2740034100
2211 Allmennpraktiserende legerStatsforvaltningen5386066860
1420 VarehandelssjeferPrivat sektor og offentlige eide foretak3829047530
3154 FlygelederePrivat sektor og offentlige eide foretak7322090630
1211 Finans- og økonomisjeferPrivat sektor og offentlige eide foretak6649082140
8113 Operatører innen boring mvPrivat sektor og offentlige eide foretak3915047980
1342 Ledere av helsetjenesterStatsforvaltningen5835071130
3343 SjefssekretærerPrivat sektor og offentlige eide foretak4571055540
3116 KjemiingeniørerPrivat sektor og offentlige eide foretak4811057830
6121 Melke- og husdyrprodusenterPrivat sektor og offentlige eide foretak2500030000
7412 AutomatikerePrivat sektor og offentlige eide foretak3568042780
3334 Eiendomsmeglere og – forvalterePrivat sektor og offentlige eide foretak4744056670
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheterPrivat sektor og offentlige eide foretak4200050140
3431 Fotografer og filmfotograferPrivat sektor og offentlige eide foretak3700044170
2634 PsykologerStatsforvaltningen5118060420
1219 Andre administrative lederePrivat sektor og offentlige eide foretak5863069190
3312 Kundebehandlere lån og kredittPrivat sektor og offentlige eide foretak4351051300
2412 Finans- og investeringsrådgiverePrivat sektor og offentlige eide foretak5039059380
3152 Dekksoffiserer og loserPrivat sektor og offentlige eide foretak5096060000
7231 BilmekanikerePrivat sektor og offentlige eide foretak3123036600
3422 Trenere og idrettsdommerePrivat sektor og offentlige eide foretak3500040830
3315 TakstmennPrivat sektor og offentlige eide foretak4124048000
1120 Administrerende direktørerPrivat sektor og offentlige eide foretak5417063040
5111 Flyverter, båtverter mvPrivat sektor og offentlige eide foretak3140036500
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mvPrivat sektor og offentlige eide foretak5126059560
2163 Produkt- og klesdesignerePrivat sektor og offentlige eide foretak4625053730
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhetPrivat sektor og offentlige eide foretak5039058410
3341 Arbeidsledere for kontorpersonellPrivat sektor og offentlige eide foretak4833056000

Ikke overraskende er det privat sektor som skiller seg negativt ut, der lønn settes fritt. Dette tyder på psykologiske faktorer som kan inkludere både lønnsforhandling, trynefaktor, fordommer og annet.

Mer overraskende er det at vi finner 2 tilfeller her hvor det faktisk er større kjønnsforskjeller i statlig sektor enn i privat:
* Innen Ledere av helsetjenester tjener kvinner i statlig sektor 82% av menn, mens privat sektor gir 91% av menn og kommunalt gir 98%.
* Innen Allmennpraktiserende leger tjener kvinner i statlig sektor 81% av menn, mens privat sektor tjener 99% av menn og kommunalt gir 97%.
* Innen Psykologer tjener kvinner i statlig sektor 85% av menn, privat gir 90% av menn og kommunalt gir 95%.

Topp 10 kvinnefavoriserende jobber

Det er ikke bare kvinner som opplever å tjene mindre enn motparten, selv om kvinner opplever de klart mest negative lønnsforskjellene. På det “beste” tjener kvinner 13% mer enn menn.

yrkesektorMedian Avtalt månedslønn, KvinnerMedian Avtalt månedslønn, Menn
4229 Andre opplysningsmedarbeiderePrivat sektor og offentlige eide foretak4068036000
3213 ReseptarerPrivat sektor og offentlige eide foretak4218038550
3259 Andre helseyrkerKommuneforvaltningen4402041200
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhetKommuneforvaltningen5525051970
3439 Andre yrker innen estetiske fagPrivat sektor og offentlige eide foretak4494042340
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mvPrivat sektor og offentlige eide foretak3336031670
1321 Ledere av industriproduksjon mvPrivat sektor og offentlige eide foretak6454061740
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikereStatsforvaltningen3452033060
3511 Driftsteknikere, IKTKommuneforvaltningen4273040970
5244 Telefon- og nettselgerePrivat sektor og offentlige eide foretak3735035850

33 kjønnsnøytrale jobber

Kun 33 jobber ble funnet med nesten nøyaktig samme avtalte grunnlønn (maks 220kr forskjell) for kvinner og menn:

yrkesektorMedian Avtalt månedslønn, KvinnerMedian Avtalt månedslønn, Menn
2612 DommereStatsforvaltningen9567095670
1330 Ledere av IKT-enheterPrivat sektor og offentlige eide foretak7083070830
3123 Arbeidsleder, bygg og anleggPrivat sektor og offentlige eide foretak5000050000
2635 Rådgivere innen sosiale fagfeltStatsforvaltningen4542045420
8311 Lokomotiv og T-baneførerePrivat sektor og offentlige eide foretak4505045050
2264 FysioterapeuterStatsforvaltningen4483044830
2224 VernepleiereStatsforvaltningen4192041920
2267 ErgoterapeuterKommuneforvaltningen4208042080
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelserStatsforvaltningen3930039300
4211 Kundebehandlere, bank og postkontorPrivat sektor og offentlige eide foretak3699036990
4412 Postbud og postsortererePrivat sektor og offentlige eide foretak3600036000
5322 HjemmehjelperKommuneforvaltningen3376033760
8331 Bussjåfører og trikkeførerePrivat sektor og offentlige eide foretak3337033370
9112 Renholdere i virksomheterStatsforvaltningen3375033750
5329 Andre pleiemedarbeidereStatsforvaltningen3375033750
5414 VekterePrivat sektor og offentlige eide foretak3160031600
3119 Andre ingeniørerKommuneforvaltningen4887048860
4214 Inkassomedarbeidere mvPrivat sektor og offentlige eide foretak3730037320
2165 Landmålere, kartografer mvKommuneforvaltningen5277052800
5329 Andre pleiemedarbeidereKommuneforvaltningen3376033730
2161 SivilarkitekterKommuneforvaltningen5277052700
3439 Andre yrker innen estetiske fagStatsforvaltningen4194042010
2354 Andre musikklærereKommuneforvaltningen4673046620
6113 GartnereKommuneforvaltningen3583035930
2330 Lektorer mv (videregående skole)Kommuneforvaltningen4979049650
3257 Helse- og miljøkontrollørerStatsforvaltningen4602046170
2264 FysioterapeuterKommuneforvaltningen4222042080
9112 Renholdere i virksomheterPrivat sektor og offentlige eide foretak3200032110
5419 Andre sikkerhetsarbeiderePrivat sektor og offentlige eide foretak3228032150
5249 Andre salgsmedarbeiderePrivat sektor og offentlige eide foretak3641036560

Leave a Reply