Brukere av sosiale medier, fra Norsk Gallup

I forbindelse med jobb snublet jeg over følgende interessante fakter idag:

 • Kjønnsforskjeller:
  • Youtube, Twitter og Linkedin er mannsdominerte, med 61-64% mannlige brukere.
   Facebook, Snapchat og Instagram er kvinnedominerte, men 53-59% kvinnelige brukere.
   Menn ser ut til å bruke litt mer sosiale medier enn kvinner.
 • Sivil status:
  • Gifte folk er mest på Facebook og Linkedin, mens single er mest på Youtube og Twitter.
  • Gifte folk er lite glad i sosiale medier, men ikke så lite som de som er skilt\enker.
  • Samboende og ugifte er glade i sosiale medier.
 • Karriere og inntekt:
  • Jo mer utdannelse folk har, desto mer bruker de LinkedIn. Linkedin er 3x så vanlig blant dem med 4+ års utdannelse, som blant dem med kun grunnskole.
  • Folk som tjener 571’000+ er spesielt glade i å bruke LinkedIn. De som tjener 291′-420′ er minst glade i det.
  • Folk med kun grunnskole eller fagbrev er minst glade i sosiale medier.
  • Folk som tjener 291-420’000 er lite glade i sosiale medier.
 • Geografi:
  • LinkedIn er spesielt populært i Oslo, det samme gjelder Twitter.
  • Oslofolk er generelt glade i sosiale medier, mer enn alle andre fylker.
  • Klar tendens på at jo større (folketall) kommune man bor i, desto mer bruker man sosiale medier.
 • Aldersgrupper:
  • Generelt bruker folk mindre sosiale medier jo eldre de blir. 20-24-åringer er derimot mest aktive.
  • Tenåringer foretrekker Instagram, Youtube og Twitter, fremfor Facebook Snapchat og tilslutt LinkedIn.
  • 20-35’åringer foretrekker Youtube og deretter Instagram, aller minst Facebook.
  • 35-45’åringer bruker lite sosiale medier, men mest Youtube og Linkedin.
  • 45-59’åringer er litt på LinkedIn, men ikke så mye mer.
  • Eldre grupper er generelt stadig mindre i sosiale medier, jo eldre de er. YouTube er spesielt lite populært.
 • Politisk:
  • LinkedIn er ekstra populært blant dem som stemmer Høyre, og fint lite populært blant dem som stemmer Rødt. Også lite populært innen SV.
  • KRF, FRP og SP er minst glade i sosiale medier generelt.
  • Venstre-tilhenger bruker sosiale medier klart mest, deretter de uten steemmerett.
 • Kjæledyr:
  • Folk som ikke har noen kjæledyr er litt mindre aktive på sosiale medier.
  • Folk med katt eller alternative kjæledyr(annet enn hund) er mest glade i YouTube.
 • Medieinteresser:
  • Jo mer interessert man er i sport i medier, desto mindre interessert er man i YouTube.
  • Folk som liker å se på fotball er veldig glade i Twitter. De er også lit mer glade i LinkedIn.
  • Folk som er interessert i snowboard i medier er særdeles glade i Twitter og Linkedin, de er også mer glade i Instagram og Youtube.
  • Folk som liker motorsport i medier er mer glade i Linkedin.
  • Jo mer glad man er i sykkelsport eller ishockey i medier, desto mer glad er man i Twitter.
  • Jo mindre glad man er i å få med seg tradisjonelle nyhetssaker, desto mer glad er man i Youtube.
  • Jo mer glad man er i lokalnyheter, desto mindre bruker man LinkedIn.
  • Bruk av LinkedIn henger klart sammen med interesse for profesjonsnyheter.
  • Folk som liker Twitter og Linkedin liker analyse og bakgrunnssjekk (kildekritikk?) i medier.
  • Jo mer interessert man er i økonomi og finans, desto mer sannsynlig at man er på LinkedIn. De mest interesserte er 4x så sannsynlig å være på LinkedIn, som de minst interesserte.
  • Jo mer interessert man er i å se\lese om håndarbeid, strikking, romaner eller kryssord, desto mindre liker man Youtube, Twitter og Linkedin. Lukter av generasjonstrekk.
  • Jo mer interessert man er i kjendiser, reality og talkshows, desto mer er man på Instagram.
  • Jo mer interessert man er i å lese om sex og samliv, desto mer sannsynlig at man er på LinkedIn.

Leave a Reply