Personlighetspsykologi

Snakker du i søvne?

Visste du at folk som prater i søvne oftere handler på impuls, oftere er bifile eller homofile, er mer glade i rusmidler, og ofte er overvektige?
Hva kjennetegner egentlig folk som snakker i søvne?
Se resultatene fra over 68’000 respondenter hos OKCupid.

Blant respondentene var det 23,5% som svarte at de vet de snakker i søvne, 44% svarte at de aldri eller sjelden gjør det, og 32,5% svarte at de ikke vet. Det ser altså ut som minst en fjerdedel av alle mennesker snakker i søvne.

Biologiske faktorer

Alder har en svak negativ korrelasjon (-0,05) med å snakke i søvne. Det er minst vanlig i tenårene, før det brått topper seg i 20-årene og så synker utover livet.

Omtrent 50% flere kvinner (29,8%) enn menn (20,1%) snakker i søvne. Dette kan være enten en direkte, biologisk sammenheng, eller en indirekte psykologisk sammenheng. Vi finner mange tall på psykologiske ulikheter mellom dem som snakker i søvne og ikke gjør det, og flere av disse psykologiske trekkene er mest vanlige hos kvinner.

Vi finner store variasjoner i søvnprat per etnisitet. Lavest andel som snakker i søvne finner vi blant indere, mens omtrent dobbelt så mange latinoer gjør det.
Her har vi antagelig utslag av indirekte, psykologiske sammenhenger, som vi finner mer om lenger ned. Spredningen per etnisitet ser ut til å samsvare med spredning av visse psykologiske trekk, som igjen kan skyldes kultur.

Kroppsform har også store variasjoner. Tendensen er at de minst trente og overvektige snakker omtrent dobbelt så ofte i søvne.
Antagelig er søvnprat i likhet med kroppsform en refleksjon av personlighet og livsstil.

Psykologisk demografi

De høyeste andelene folk som snakker i søvne er stort sett i yrker med emosjonelle mennesker. Det kan også se ut som en tendens til at folk i yrker som prater mye på jobb snakker oftere i søvne.

Omtrent 1 av 3 i hotell- og restaurantbransjen oppgir at de vet at de snakker i søvne. Hotell- og restaurantbransjen har høy andel 20-åringer (som ofte snakker i søvne), men dette forklarer ikke hele forskjellen. Bransjen har heller ikke spesielt stor andel av tyngre\rundere mennesker. Faktisk er det de tynne i denne bransjen som oftest oppgir å snakke i søvne.
I IT\Tech er det færre enn 1 av 6 som oppgir å snakke i søvne.

Det ser ikke ut til at verken alder, kjønn, kroppsform eller etnisitet forklarer noe særlig av hvilke yrker som prater mye i søvne, så mønsteret her henger nok sammen med personlighet.

Inntekt korrelerer negativt med søvnprat.
Dette henger en del sammen med hvilke yrker og aldersgrupper som snakker ofte i søvne. Lavere inntektsgrupper domineres av 20-åringer, og feks hotell- og restaurantbransjen har relativt lav lønn og mange 20-åringer.
Høyere inntektsgrupper har større andel tech\IT og forskning\ingeniør, og høyere aldersgrupper.

Her kan det være at lønn påvirker underbevisstheten på en måte som slår ut i søvnprat, og dermed gir ulik søvnprating i ulike bransjer og aldersgrupper som har forskjellig lønn – eller det kan være at aldersgrupper og bransjer med forskjellig lønn blir ulike i underbevisstheten, og dermed ulike i søvnprat.

Mentalitet

Nesten dobbelt så mange impulsshoppere snakker i søvne som gjennomtenkte kunder. Korrelasjon med impulsshopping: 0.07.
Vi finner også lengre ned at folk som snakker i søvne ofte har dårligere økonomisk kontroll enn andre.
Omtrent 50% flere følelsesmennesker snakker i søvne enn logikere. Korrelasjon med logikk: -0,09.
Dette så vi utslag av i både aldersgrupper, yrker, kjønn, etnisitet og lønnsgrupper – logikk varierer betydelig i disse variablene.

Personlighetstrekk

 • Folk som snakker i søvne er…
  • Mer “indie”\nymotens (korr 0.19).
  • Mer spontane. Korrelasjon 0.19.
  • Har mer livserfaring. Korr 0.18
  • Mer kunstinteresserte (Korrelasjon 0.15).
   • Nesten 50% flere snakker i søvne blant dem som maler og\eller skulpturerer jevnlig, enn blant andre.
  • Mindre optimistiske (korrelasjon -0.13 ).
   • Nesten 50% flere snakker i søvne blant dem som har vært suicidale, enn blant dem som ikke har vært det.
  • Mer kinky. Korr 0.13.
  • Mer drug friendly, korr 0.11
  • Mindre konvensjonelle (korr -0.10).
  • Mer utforskende, korr 0.10
  • Mindre matematiske (korr -0.08)
  • Mindre vitenskapelig interesserte (korr -0.07).

Andre trekk og fun facts

Antisosiale tendenser og frustrasjonsmestring

Et mønster blant folk som snakker i søvne er at de viser ymse antisosiale tendenser og tegn på dårlig frustrasjonsmestring. De utagerer mer når de blir sure, protesterer mer mot autoriteter, og viser preferanser for diverse rebelsk atferd.

 • 53% forskjell: 27% av dem som har fått høre at de virker skumle (“intimidating”) snakker i søvne, mot 17% av dem som ikke har fått høre det.
 • 48% forskjell: 31% av dem som sier de er rasister snakker i søvne, mot 21% av dem som sier de ikke er rasister.
 • 41% forskjell: Av dem som sier de bidrar mer til kaos enn til orden sier 29% at de snakker i søvne, mot 20% av dem som bidrar mer til orden enn kaos.
 • 37% forskjell: Av dem som sier de kaster objekter når de krangler sier 27% at de snakker i søvne, mot 20% av dem som ikke kaster ting.
 • 33% forskjell: 28% av dem som blir tiltrukket av bad boys/girls snakker i søvne, mot 21% av dem som ikke blir tiltrukket.
 • 33% forskjell: Av dem som sier de noengang har blitt arrestert sier 28% at de snakker i søvne, mot 21% av andre.
 • 32% forskjell: 29% av dem som oppgir at de ofte krangler med autoriteter sier de snakker i søvne, mot 22% av dem som ikke krangler.
 • 31% forskjell: Av dem som sier de pleier å gå med skjult våpen sier 28% at de snakker i søvne, mot 22% av dem som ikke går med skjult våpen.
 • 25% forskjell: Av dem som sier de har slått til noen i trynet i voksen alder svarer 26% at de snakker i søvne, mot 21% av dem som ikke har slått til noen.
 • 25% forskjell: Av dem som synes det er greit å kaste røyksneiper ut av bilvinduet sier 27% at de snakker i søvne, mot 22% av dem som ikke synes det er greit.
Det er 61% flere som snakker i søvne blant dem som slår til gjenstander i frustrasjon, enn blant dem som ikke gjør det.
Det er 53% flere som snakker i søvne blant dem som provoserer folk for moroskyld, enn blant dem som ikke gjør det.
Det er 44% flere som snakker i søvne blant dem som forsøpler, enn blant dem som ikke gjør det.
Det er 33% flere som snakker i søvne blant dem som synes grafitti og tagging er greit, enn blant dem som ikke synes det.

Alternativ tro

Folk som snakker i søvne er mer alternative i troen enn andre. Relativt mange tror på astrologi, liv etter døden, spøkelser og annet som ikke er tradisjonelt bevist.

 • 45% forskjell: 29% av dem som sier de har sett et spøkelse sier de snakker i søvne, mot 20% av dem som sier de ikke har sett noen spøkelser.
 • 38% forskjell: Av dem som tror på spøkelser sier 27% at de snakker i søvne, mot 20% av dem som ikke tror på spøkelser.
Det er 46% flere som snakker i søvne blant dem som sjekker horoskopet daglig eller ukentlig, enn blant dem som aldri sjekker det.
42% flere snakker i søvne blant dem som mener de har levd flere ganger, enn blant dem som mener det ikke er mulig.
39% flere snakker i søvne blant dem som bruker emosjoner og instinkter til å gjøre beslutninger, enn blant dem som bruker tilfeldigheter som myntkast.

Seksualitet og romantikk

Folk som snakker i søvne skiller seg ut i seksualitet. De ser ut til å ha relativt sterke meninger og preferanser, og klarere atferdsmønstere. De har gjerne alternative preferanser, utøver oftere seksuelle handlinger, og ser generelt ut til å prioritere seksualitet relativt høyt.

 • 29% forskjell: 27% av dem som sier de har fulgt etter en pen fremmed snakker i søvne, mot 21% av dem som aldri har gjort det.
170% flere snakker i søvne blant dem som gjør pity dates (gå på date bare fordi man synes synd på noen), enn blant dem som ikke vet hva det er.
150% flere snakker i søvne blant dem som har kysset over 51 personer, enn blant dem som har kysset 0.
73% flere snakker i søvne blant biseksuelle kvinner enn blant heterofile menn. Biseksuelle snakker mest i søvne, hetero snakker minst.
48% flere snakker i søvne blant dem som har vært utro, enn blant dem som ikke har hatt noen kjærester.
43% flere snakker i søvne blant dem som ofte “ofrer seg for skjønnheten” enn blant dem som aldri gjør det.
33% flere snakker i søvne blant dem som har hatt sex med minst halvparten så mange som sin egen alder.

Rusmidler

Søvnpraterne skiller seg også tydelig ut på rusmidler. De er ekstra glade i alle former for rusmidler, både nikotin, alkohol og narkotika.

137% flere snakker i søvne blant dem som ofte har lyst å drikke seg drita, enn blant dem som aldri har lyst til det.
121% flere snakker i søvne blant dem som drikker “hele tiden” enn blant dem som er avholds.
53% flere snakker i søvne blant dem som røyker fast enn blant dem som overhodet ikke røyker.
47% flere snakker i søvne blant dem som “ofte” bruker narkotika, enn blant dem som aldri gjør det.

Annen spontanitet

En stor del av det som skiller søvnpraterne fra andre er at de gjør mye av ulike former for spontan atferd. De finner på ting på sparket (bokstavlig talt), bryr seg mer om den umiddelbare situasjonen enn det lange siktet, og prioriterer å ha det gøy.

 • 32% forskjell: 25% av dem som sier de har gjort noe uvørent og knekt bein noe sier de også snakker i søvne, mot 19% av dem som ikke har hatt selvforskyldte brudd.
140% flere snakker i søvne blant dem som banner “hele tiden” enn blant dem som aldri gjør det.
105% flere snakker i søvne blant folk som stadig ler av seg selv mens de er alene, enn blant dem som aldri gjør det.
100% flere snakker i søvne blant dem som elsker å kle seg ut utenom halloween (feks karneval eller cosplay), enn blant dem som ikke bryr seg.
86% flere snakker i søvne blant folk som stadig dikter opp historier for å more andre, enn blant dem som aldri gjør det.
76% flere snakker i søvne blant folk som prøver å unngå å betale tilbake gjeld\skyld, enn blant dem som prøver å betale tilbake fortest mulig.
71% flere snakker i søvne blant dem som sier de aldri er rene, enn blant dem som hater å bli skitne.
66% flere snakker i søvne blant dem som sier de ofte blir sinna, enn blant dem som sier de sjeldent blir det.
65% flere snakker i søvne blant dem som aldri bruker undertøy, enn blant dem som alltid gjør det.
42% flere snakker i søvne blant folk som har svart humor, enn blant folk som ikke har det.
52% flere snakker i søvne blant dem som elsker oppmerksomhet, enn blant dem som ikke bryr seg om det.

Annet

 • 32% forskjell: 25% av dem som har vurdert å bli med i veldedige organisasjoner snakker i søvne, mot 19% av dem som ikke har vurdert det.
 • 30% forskjell: 26% av dem som sier at de snakker mer enn de prater snakker også i søvne, mot 20% av dem som sier de lytter mer enn de snakker.
 • 28% forskjell: Av dem som liker kjæledyr sier 24% at de snakker i søvne, mot 19% av dem som sier de ikke bryr seg om kjæledyr.
 • 26% forskjell: Av dem som sier de generelt pleier å bekymre seg sier 25% at de snakker i søvne, mot 20% av dem som ikke bekymrer seg mye.
47% flere snakker i søvne blant dem som har store tatoveringer, enn blant dem som ikke har noen.
41% flere snakker i søvne blant dem som tror at fugler tar skade av å sitte på strømledninger, enn blant dem som skjønner at fuglene ikke skades fordi de ikke berører noe annet samtidig.
36% flere snakker i søvne blant folk som sier de stadig er deprimerte, enn blant folk som sier de sjelden er det.

Leave a Reply