Kattemennesker, hundemennesker og dyrehatere

Visste du at “crazy cat lady” egentlig er en nerdete, biseksuell, gråhåret mann? Eller at hundemennesker har bedre personlig hygiene og sunnere kropp enn kattemennesker?

Kilden er en OKCupid undersøkelse med over 68’000 respondenter.

Av 68’371 respondenter er det hovedsaklig 4 grupper mennesker:
Kattemennesker (liker katt bedre enn hund) utgjør 23%.
Hundemennesker (liker hund bedre enn katt) utgjør 33%.
De som liker begge like godt utgjør 22%.
De som direkte misliker begge utgjør 23%.

Rett over 3% svarte også at de har torturert dyr og\eller har lyst til dette. Majoriteten av dem som har gjort det angrer heldigvis, og de var fordelt jevnt utover de 4 overnevnte gruppene.

Kattemennesker er mer åpne for hunder enn hundemennesker er for katter. Totalt er det flest som er åpne for å eie hund.

Demografi

57% av menn har en preferanse for ett av dyrene, mot 52% av kvinner.
Katter er litt mer populære blant menn enn blant kvinner, og hunder er mer populære blant menn.
Størst andel av dem som liker begge like godt er blant kvinner, og det samme gjelder de som direkte misliker begge dyrene.

Katter blir gradvis mer populære utover i livet, mens hunder topper populariteten rundt 30-årsalderen. Dette tyder på at preferansen henger sammen med eiers livssituasjon.
Yngre folk har mer energi, mer tid til overs og bedre helse til å gå turer med hund. Mange er også ennå uten barn og ugifte, hvilket betyr at de har bedre råd til utgiftene og kanskje mangler en turvenn.
Etterhvert som folk ønsker å bruke mindre ressurser på kjæledyr øker preferansen for katter, som er mer selvstendige enn hunder.

 • Kattemennesker er mest glade i teknologi av alle de 4 gruppene, mens hundemennesker ikke er så glade i det. Dette kan forklare hvorfor internett har en tendens til å fylles av kattestoff fra nerder.
 • Kattemennesker har høyeste arbeidsledighetsrate av alle de 4 gruppene, mens hundemennesker har lavest. Forskjellen er på 143% mellom katte- og hundemennesker.
 • Kattemennesker minst glade i bank og finans av de 4 gruppene, mens hundemennesker har relativt høy andel her.
 • Hundemennesker har høyest ansettelsesrate i militæret av de 4 gruppene, mens kattemennesker har lavest.
 • Det samme gjelder byggebransjen.
 • Hundemennesker har lavest andel av de 4 gruppene innen kunst, musikk og forfatterskap, mens kattemennesker liker det godt.
 • Kattemennesker er lite interessert i lov og orden, hundemennesker liker det bedre. Apropos, har du noen gang lagt merke til at politifolk og vektere ter seg som vakthunder? Kanskje det er derfor de liker hunder best, de ligner hverandre.
 • Hundemennesker har færrest studenter av de 4 gruppene, på tross av at hunder er mer populære enn katter i studiealder. Det kan se ut som hundemennesker foretrekker å gjøre praktiske ting fremfor å lese og studere teori.

Ved sammenligning med lønn finner vi tendenser til at folk med høyere lønn enten foretrekker hund, eller misliker begge.
De med dårligst råd liker katter best, og få misliker begge dyrene.
De med god råd har sterk hundepreferanse.
Fra før vet vi at folk med god råd typisk har mye energi, trener mye, er mer praktiske og mer opptatt av orden, og hundemennesker viser samme tendens. Sammenhengen mellom lønn og hundepreferanse har derfor trolig flere indirekte årsaker.

Langt flere hundemennesker enn kattemennesker har atletisk kroppsform, og betydelig flere kattemennesker er overvektige\runde, eventuelt tynne.
Noe av årsaken til dette er valg av yrker (feks byggebransjen), mens andre årsaker finner du lenger ned i artikkelen.
Færrest overvektige og flest atletiske finner vi blant dem som direkte misliker begge dyr.

Ved gruppering på seksuell legning finner vi klare og interessante mønstere.
Katter er klart mest populære blant biseksuelle, og minst populære blant hererofile.
Hunder veldig populære blant heterofile og homofile, ikke så mye blant biseksuelle. Spesielt homofile menn elsker hunder.
Heterofile er minst glade i dyr, de har høy andel som direkte misliker begge. Biseksuelle er mest glade i dyr generelt, særlig kvinnene. Snakker vi stor nestekjærlighet her?

Vi finner store forskjeller blant etnisiteter, særlig innen hvem som direkte misliker dyr.
Hvite og blandede folk er mest glade i dyr, kun 15% direkte misliker både katter og hunder. Hvite er de som er mest glade i katter, og de har høy andel som liker begge dyr.
Stillehavsfolk er aller mest glade i hunder, og er lite glade i katter. Kun 11% av dem liker begge dyr, så de har sterk preferanse for hunder.
Folk fra midtøsten er minst glade i dyr, hele 39% direkte misliker både hunder og katter. De har lavest andel som liker hunder, kun 25%.
Indere misliker generelt katter, kun 11% foretrekker katter. 35% direkte misliker begge dyr.

Personlighetstyper

Ingen betydelige forskjeller ble funnet i verken logisk sans, praktisk sans, ekstroversjon, presishet til avtaler, søvnprating, impulskjøp eller ryddighet.

Hundemennesker har litt mer dominante personligheter, mens kattemennesker er litt mer submissive.
Big 5 Conscientiousness\Planmessighet er et mål på tendens til planlegging, orden, struktur, systematisering, overhold av lover og regler, fokus på jobb og karriere, og lignende.
Kattemennesker scorer lavest (altså minst opptatt av disse tingene), mens de som misliker begge dyr scorer høyest.

Ellers ble det funnet små tendenser til at de som liker begge dyr er mest vennlige, kattemennesker scorer lavest på medmenneskelighet, hundemennesker er minst åpne for nye erfaringer og tanker, og de som ikke har noen preferanse (inkludert de som misliker begge) er mest åpne for nye erfaringer og tanker.

 • Hundemennesker liker å trene, det gjør ikke kattemennesker. Derfor har hundemennesker mer atletiske kropper, og kattemennesker er betydelig oftere overvektige eller tynne.
 • Kattemennesker er nerdete, det er ikke hundemennesker. Følgelig har tech-bransjen flere kattefolk og nettet fylles med kattebilder.
 • Hundemennesker er minst “indie” og mest “old-fashioned” – De er ikke så glad i nymotens nyinnvinninger (relatert til åpenhet for nye ting, nevnt over). De liker å ha ting slik det alltid har pleid å være.
 • Kattemennesker er mer “thrifty”, dvs de bruker mer krefter på å få verdi ut av pengene sine og er mer skeptiske til pengebruk. Dette litt på tross av at de er lite glade i å jobbe i bank\finans – de liker å spare penger, men er mindre opptatt av å tjene dem.
 • Hundemennesker er mer energiske. Dette bidrar indirekte til sunnere kropper, gjennom økt aktivitet. Energien kan også forklare andelen hundemennesker i praktiske bransjer.
 • Kattemennesker er mest “sloppy”, de er mindre strukturerte, ryddige og renslige (relatert til Big 5 conscientiousness).
 • Hundemennesker er mer arrogante (selv om kattemennesker scorer lavere på medmenneskelighet).
 • Kattemennesker er mer kinky og kunstneriske.

MBTI personlighetstyper

Størst andel som liker dyr har ordensmenneskene (***J, 97,2%), praktikerne (*S**, 94,7%), følelsesmenneskene (**F*, 93,8%) og ekstrovertene (E***, 94,0%). ISFJ og ESFJ har 98,4% andel som liker enten katter, hunder eller begge.

Størst andel kattemennesker finner vi blant teoretikerne, *N** (35% kattepreferanse), ordensmenneskene (***J, 32,5%), logikerne (**T*, 31,6%) og introvertene (I***, 32,4%). Spesielt INTJ (39,6% foretrekker katt).

Hundemennesker finner vi blant praktikerne, *S** (49,3% hundepreferanse), ordensmenneskene (***J, 44,7%), følelsesmenneskene (43,9%) og ekstrovertene (42,9%). Spesielt ESFJ elsker hunder (58,8% foretrekker hund).

Størst andel som direkte misliker dyr har de ustrukturerte menneskene (***P, 11,1%), teoretikerne (*N**, 9%), introvertene (I***, 7,9%) og logikerne (**T*, 7,7%). INTP er klart minst glade i dyr, 17,9% oppgir å direkte mislike både katter og hunder.

Folk som misliker katter og hunder er sin egen rase

Av de 4 personkategoriene er det de som misliker både katter og hunder som generelt skiller seg klart mest ut.

Antisosiale: De som misliker begge dyr har diverse trekk som tyder på antisosiale holdninger. De blir oftere arrestert, er oftere rasister, krangler mer med autoriteter, er mer positive til vold som en problemløsning, betydelig mer positive til krig generelt, går oftere med skjulte våpner, er mindre konfliktsky, kaller seg oftere rebeller, setter mindre pris på tid med venner, er mindre ydmyke, og de kaller ofte seg selv kalde.
Selv om de aller fleste av disse menneskene ikke oppgir noen interesse for å skade dyr, så er det nok av indikasjoner på at mishandling og hat mot dyr korrelerer med tilsvarende atferd mot mennesker.

Dårligere humør: Vi finner også mer depresjon, bekymring, sinne, hyppigere utagering ved frustrasjon og mindre positivt humør. Dette henger trolig sammen med de antisosiale tendensene.

Ordnede: Asosiale tendenser til tross, dyremislikerne er oftere perfeksjonister, er mer ryddige, rer oftere opp senga, forsøpler mindre, misliker banning og grafitti\tagging, er mer presise til avtaler, mange av dem er arbeidsnarkomane, de sparer og investerer pengene sine, og de er veldig morgenmennesker.

Uinteresserte i natur: De liker ikke å være ute i naturen, liker ikke camping, hagearbeider eller fjellklatring, er lite glade i kjæledyr generelt, og ikke interesserte i dyrehager.

Bymennesker: Dyremislikerne har noen trekk som kan tyde på at de er urbane bymennesker. De oppgir å foretrekke å bo i storby fremfor småsteder, de har som nevnt lav interesse for natur, bruker mer tid på kunst, har gjerne ikke bil, og mener at lykke kan kjøpes for penger.

64% av dem som misliker hunder og katter er generelt lite interesserte i kjæledyr. Denne gruppen består altså først og fremst av folk som er lite glade i kjæledyr generelt, ikke bare hunder og katter. 84% av respondentene liker kjæledyr generelt.
Vi finner de samme trekkene innen interesse for dyreparker.

Folk som liker begge dyr liker alle dyr

Folk som liker både hunder og katter ligner generelt sett mest på kattemennesker, men kan skille seg ut på noen områder.
Ikke overraskende er de generelt glade i dyr, mange av dem kan trolig kalles dyreelskere.

Naturmennesker: Av alle gruppene er dyreelskerne de mest positive til kjæledyr generelt, mest glade i reptiler, skogsturer, camping, fisketurer og hagearbeid, og de spiser sunnest.

Tolerante: Dyreelskerne er de minst rasistiske, de mest aktive i veldedighet og dugnadsarbeid, og de mest åpne for sminke og øreringer på menn. De er også minst glade i våpner.

98% forskjell: Folk som liker både katter og hunder er minst rasistiske.

Kattemennesker vs hundemennesker

Kattemennesker i et nøtteskall

Introverter: Kattemennesker er typisk mindre sosiale og utadvendte, har lavere selvtillit, prater mindre, er mer sjenerte, føler seg oftere sosialt utilpass, er mindre glade i barn, ble oftere ertet på skolen og var mindre populære.

Teoretiske: Kattemennesker er mest opptatt av tanker, verdier, mentale utfordringer og åndelige ting. De leser mer bøker, bruker mer tid på PC, er mer opptatt av teknologi og nyheter, mer glade i spill, mer åpne for nye levemåter og normer, stiller mer spørsmål ved gamle tradisjoner, er mer kunstneriske, glade i fantasi, og bruker mindre tid og krefter på kroppslige aktiviteter.
Hodebruk er viktig for kattemennesker.

Lavt kroppsfokus: Antagelig er det er resultat av teorifokuset når kattemennesker har lavere fokus på sin egen kropp. De passer mindre på kroppen, trener mindre, er mindre fysisk aktive generelt, spiser mer usunn mat, er ofte overvektige eller tynne, pusser tenna mindre og dusjer mindre.
De vil helst bare sitte i ro med en bok eller PC.

Hundemennesker i et nøtteskall

Sosialt trente: Hundemennesker viser en del fokus på mennesker og sosialisering, og viser god sosial tilpasning. De har god selvtillit, føler seg sosialt tilpass, var populære og lite ertet på skolen, er glade i barn, og roper gjerne til TVn.

Jordnære: Hundemennesker foretrekker ting som er fysiske, håndfaste, målbare og virkelige. De er veldig energiske og driver gjerne med tekniske og\eller fysiske tidsfordriv som pistolskyting, jakt, fisking, camping, bilturer, sport og vektløfting, eller sanselige ting som musikk og film.
Dette innebærer også at de passer bedre på kroppen, spiser sunnere, røyker mindre, bruker mindre narkotika, dusjer oftere, pusser tenna oftere, etc.
Det er viktig for hundemennesker å være i stand til å gjøre fysiske og praktiske aktiviteter, de har for mye energi til å sitte i ro i timesvis.

Konservative: Trolig er det et utslag av at de er lite teoretiske, når hundemennesker slår ut som konservative på flere områder. De er fortsatt relativt religiøse, misliker sminke på menn og gutteklær på damer, bryr seg lite om fantasi eller spill, og er mindre datalitterære.

44% forskjell: Det er normalt å føle seg sosialt utilpass innimellom, men kattemennesker føler det oftere enn hundemennesker. Dette henger nok sammen med ekstroversjon, sosial trening, selvtillit og mer.
42% forskjell: Hundemennesker er betydelig mer våpenglade enn kattemennesker.
Dette henger sammen med at hundemennesker er praktikere og kattemennesker er teoretikere.
Hundemennesker er betydelig mer glade i å trene når de er deppa, enn kattemennesker er. Dette henger nok sammen med energinivå, og indirekte med ekstroversjon.
36% forskjell: Hundemennesker var mer populære på ungdomsskolen. Dette henger nok sammen med ekstroversjon og selvtillit.
34% forskjell: Kattemennesker er betydelig mer suicidale enn hundemennesker.
Hundemennesker har bedre humør, noe som korrelerer med deres ekstroversjon.
Hundemennesker pusser tenna oftere enn kattemennesker.
32% forskjell: Hundemennesker er mer interesserte i bil.
Hundemennesker er praktikere og kattemennesker er teoretikere.
De praktiske hundemenneskene er mest opptatt av sansebruk, mens de teoretiske kattemennesker er mer opptatt av kognisjon, grubling og mentale utfordringer.
28% forskjell: Hundemennesker roper mer til TVn mens de ser sport. Dette henger sammen med ekstroversjon og trolig også selvtillit.
27% forskjell: Hundemennesker løfter mer vekter.
Hundemennesker er praktikere og kattemennesker er teoretikere.
24% forskjell: Kattemennesker ble ertet mer på skolen.
22% forskjell: Kattemennesker er mer datalitterære.
Hundemennesker har bedre humør enn kattemennesker.

Leave a Reply