Impulskjøp – Hvem ligger bak?

Impulskjøp er viktig å forstå for både markedsførere, selgere, psykologer og kunder.
Noe av det som er viktig å vite er hva som gir noen lyst til å handle på impuls, hvem som er sårbare for impulskjøp, og hvorfor.
Visste du at muskelbunter impulsshopper mest, militæret og ingeniører impulsshopper minst, og at impulsshopperne typisk er spirituelle og romantiske?

Datagrunnlag

Her bruker jeg et datasett fra OKCupid, med over 68’000 respondenter og over 2’600 spørsmål og variabler.
For å definere impulsshoppere bruker jeg her folk som har svart ja på at de kjøper ting på tilbud som de ikke har bruk for (“Impulskjøper grad 1”), og gjerne i tillegg at de lever fra lønning til lønning (“Impulskjøper grad 2”).
De som svarer nei på førstnevnte settes som “Gjennomtenkt grad 1”, og de som i tillegg sparer penger settes som “Gjennomtenkt grad 2).
Dermed har jeg en liten skala i impulskjøp, og kan finne hva som kjennetegner mennesker i ulike deler av denne skalaen.

Demografi

Ingen bombe at andelen impulskjøpere er størst under 30 år, da man planlegger mindre og blir lettere imponert over nye ting. Andelen blant de yngre er dog større enn jeg forventet.
Andelen impulsshoppere er høyere blant kvinner enn blant menn.
Etniske afrikanere impulsshopper desidert mest, mens de fra midtøsten impulsshopper minst.
Vi ser tendenser til at folk med lite kroppsfett impulsshopper lite, og folk med mye kroppsfett impulsshopper mer. Vi kan også finne en rekke artikler om at impulsshopping bidrar til overvekt, feks her: https://www.cbsnews.com/news/impulse-shopping-may-contribute-to-obesity-rates/
Mest impulsive er dog de mest trente. Kanskje de er så slitne at de ikke orker\klarer å tenke.
Vi finner store forskjeller i impulsshopping per bransje. Militæret gir blaffen i shopping og tilbud, og har god selvdisiplin.
Forskere, ingeniører og IT-folk bryr seg lite om shopping.
De arbeidsledige kan tenkes å shoppe som et forsøk på å glede seg selv når de mangler noe mer meningsfylt.
Vi finner betydelige tendenser til lavere inntekt hos dem som impulsshopper.
En del av dette skyldes at impulsshoppere stort sett er unge og ikke har kommet så langt i karrieren. De er likevel overrepresentert spesielt i nedre\venstre halvdel, og deres ekstroversjon (mer om dette lenger ned) burde bidra til høyere lønn.

Typisk demografi

Den typiske impulsshopper i undersøkelsen er en kvinne i 20-30-årene som jobber i administrasjon, tjener 20-30’000$ og har fyldig kroppsform.

Personlighetstrekk

  • Impulsshoppere er betydelig mer spirituelle, romantiske, kinky, grådige og spontane enn de som handler mer gjennomtenkt.
    De er også betydelig mindre interessert i matte, vitenskap, literatur, snillhet, sparing og selvstendighet.
Skala fra 1-4, hvor 1 er å tenke igjennom kjøp man gjør og spare penger, og 4 er å handle på impuls og leve fra lønnslipp til lønnslipp.
Impulsshoppere er stort sett følelsesmennesker, som har større sannsynlighet for å handle utifra instinkter, umiddelbare tanker, omgivelser, musikk og annet som trigger følelser.
Ifølge personlighetshjulet er de særlig opptatt av romantiske følelser.
Skala på 1-4, hvor 1 er ganske introvert og 4 er ganske ekstrovert.
Jo mer ekstrovert en person er, desto mer sannsynlig at vedkommende handler på impuls. Dette henger sammen med at impulsshoppere oppgir å være spontane og romantiske. Spontanitet er et trekk i extroversion, og romantikk korrelerer med ekstroversjon.

Andre trekk og fun facts

26-43% av impulsshoppere synes det er helt greit å hive sneiper ut av bilvinduet, mot 15-19% av andre.
25-28% av impulsshoppere liker å lese tabloider, mot 11-13% av andre.
39-51% av impulsshoppere liker sladder, mot 22-25% av andre.
30-35% av impulsshoppere har prøvd slankepiller, mot 16-17% av andre.
19-30% av impulsshoppere oppgir at de ofte er sure i stillhet, mot 12-14% av andre.
29-39% av impulsshoppere sier at de utagerer når de blir misfornøyde, mot 18% av andre.
40-50% av impulsshoppere oppgir at de generelt tiltrekkes bad boys\girls, mot 23-28% av andre. Dette korrelerer også med ekstroversjon.
32-42% av impulsshoppere liker å ta bilder av seg selv, mot 19-20% av andre. Dette korrelerer også med ekstroversjon.
39-55% av impulsshoppere sier de har kastet ting i en krangel, mot 26-29% av andre.
29-39% av impulsshoppere sier de typisk tiltrekkes av dem som minner om gamle flammer, mot 19-20% av andre.
25-38% av impulsshoppere har vært arrestert, mot 20-23% av andre.
31-38% av impulsshoppere sier du er veldig aktive brukere av Fb, bare 20-22% av andre.
23-29% av impulsshoppere sier de kan noen programmeringsspråk, mot 40-42% av andre.
33-44% av impulsshoppere oppgir at de stadig ler av seg selv i eget selvskap, mot 25-26% av andre.
31-44% av impulsshoppere har brukt narkotika, mot 24-28% av andre.
38-47% av impulsshoppere oppgir at de bare noen ganger lærer av sine feil, mot 26-28% av andre.
51-60% av impulsshoppere synes militæruniformer er turn-on, mot 35-40% av andre.
43-49% av impulsshoppere har tatovering(er), mot 29-35% av andre.
32-40% av impulsshoppere foretrekker å leve hardt og brutalt, mot 23-24% av andre.
41-50% av impulsshoppere oppgir at de har hatt sex med minst halvparten så mange av sin egen alder. Samme tall for andre er 31-36%. Dette korrelerer også med ekstroversjon.
40-52% av impulsshoppere sier de ikke er gode til å takle kritikk, mot 31-32% av andre.
Dette er motsatt av hva deres ekstroversjon skulle tilsiekstroversjon korrelerer med bedre takling av kritikk.
27-38% av impulsshoppere sier de har vært suicidale, mot 21-24% av andre.
Skala fra 1-4, hvor 1 er å tenke igjennom kjøp man gjør og spare penger, og 4 er å handle på impuls og leve fra lønnslipp til lønnslipp.
Jo mer impulsiv kunde, desto oftere ombestemmer personen seg.
35-54% av impulsshoppere svarer at de er reaktive fremfor proaktive, mot 26-28% av andre.
Dette er stikk i strid med typisk ekstroversjon.
54-63% av impulsshoppere sier de banner “hele tiden”, mot 44-45% av andre.
52-59% av impulsshoppere oppgir at de jevnlig eller ofte blir sure, mot 41-43% av andre.
58-63% av impulsshoppere sier de bekymrer seg mye, mot 44% av andre.
46-56% av impulsshoppere var under 18 da de først hadde sex, mot 40-45% av andre. Dette korrelerer også med ekstroversjon.
61-71% av impulsshoppere er konfliktsky, mot 51-52% av andre.
80-82% av impulsshoppere bruker parfyme jevnlig, mot 62-70% av andre. Dette henger sammen med at de er ekstroverter.
40-41% av impulsshoppere tror på reinkarnasjon, mot 30-32% av andre. Som personlighetshjulet viste er de relativt spirituelle.
Impulsshoppere har ikke helt ryddige økonomiske holdninger. 10% av dem oppgir at de prøver å unngå å betale tilbake gjeld, og 40% av dem venter med å betale tilbake til de føler for det.
56-61% av impulsshoppere sier de tisser i dusjen, mot 45% av andre.
32-40% av impulsshoppere liker skjegg, mot 25-28% av andre.

Leave a Reply