Ekstroverter og introverter – hva er forskjellen?

Visste du at ekstroversjon korrelerer med inntekt, personlig hygiene og fit kroppsform? Det korrelerer også med arroganse, risikoatferd og alternativ tro.

Ekstroverter og introverter er som kvinner og menn – de kommer fra forskjellige planeter og har stadig vansker med å forstå hverandre.
Ekstroverter kaller introverter for sjenerte med dårlig selvtillit, mens introverter synes ekstroverter er støyende, breiale og slitsomme.
Ekstroverten danser i sofaen til musikk, mens introverten sitter rolig ved siden av og skjønner ikke greia med å danse i sofaen.
Men hvorfor ender vi opp med denne ulike atferden? Hvilke andre persolighetstrekk skiller dem fra hverandre og gir ulike preferanser?

Statistikken her hentes fra OKCupids datasett med over 68’000 respondenter fra 202 ulike land, som du finner her.

Demografi

Statistikken fra datasettet bekrefter det som er kjent fra tidligere forskning, at ekstroversjon synker med alderen. Denne tendensen er ganske så betydelig også, ettersom den høyeste mulige scoren i undersøkelsen er +100 og -100 er laveste mulige. Reduksjonen er dog absolutt størst i perioden 0-30 år, en aldersperiode kjent for mye energi og spontan atferd.

Kvinner er ørlite mer ekstroverte enn menn.

Grad av ekstroversjon utover livet. Negativ ekstroversjon betyr introversjon.

Bransje

Per bransje finner vi ganske betydelige forskjeller.
Arbeidsledige skiller seg særlig ut, som sterkt introverte. Kanskje folk med sosiale vansker sliter hardt med å få seg jobb og blir overrepresentert her, eller at ekstroverter med mer sosial trening og – intelligens får lettere jobb. Evt at arbeidsledige blir deprimerte, som så kan lede til lite energi og midlertidig redusert ekstroversjon.

Pensjonister er selvfølgelig mindre sosiale i snitt, ettersom alder henger sterkt sammen med ekstroversjon.
Teknologer er typisk nerder, som typisk er introverter (se personlighetstrekk lenger ned). Er du ikke nerd nok så trives du ikke og bytter jobb.
Innen management, salg og markedsføring er man nødt til å være god med mennesker for å trives. Introverter trives mindre og bytter jobb.
For militæret handler det kanskje mer om energi, aktivitetsnivå og sans for å få ut energi gjennom kroppsarbeid. Har du ikke nok energi så blir du utslitt og bytter jobb.
At bank og finans har mer ekstroversjon enn underholdning og media er mer overraskende, dette har jeg for øyeblikket ingen forklaring på.

Kunst, musikk og skriving er også overraskende ekstrovert, spesielt mtp hvordan en del kunstnere og forfattere dyrker sine egne lidelser for å få inspirasjon til nye verk. Vi finner dog at kunstneriskhet generelt korrelerer med ekstroversjon (se personlighetstrekk lenger ned).

Personlighetstrekk

Ekstroverter kjennetegnes av høyt energi- og aktivitetsnivå, utforskertrang, vennlighet med fremmede, variert livserfaring, fysisk trening, optimisme, spontanitet, giverglede, arroganse, romantisk erfaring, tillit, ambisjoner, seksuelle drifter, praktisk sans, selvtillit, kunstneriskhet, romantikk og mer.

Introverter kjennetegnes av moral, nerdefaktor, sparsomhet,
avslapping, selvstendighet, vitenskap, ærlighet, logisk sans, lesing, kjærlighetsdriv, lidenskap, roting, underdanighet, og mer.

Raskt oppsummert er ekstroverter energiske, aktive og entusiastiske, mens introverter er moralske, betenkte og rolige.

Logisk tankegang korrelerer med introversjon, emosjonell tankegang korrelerer med ekstroversjon.
Teoretisk mentalitet korrelerer med introversjon, praktisk mentalitet korrelerer med ekstroversjon.

Kroppsform

Det er meget sterk sammenheng å finne mellom ekstroversjon og kroppsform – ekstroverter er typisk både slankere og mer fit enn introverter. En tilfeldig overvektig og\eller fysisk svak person har stor sannsynlighet for å være introvert.
Sammenhengen er så enkel som at ekstroverter er mer energiske og sitter mindre i ro, så de bruker musklene mer og brenner flere kalorier.

Inntekt

Undersøkelsen tilsier en ekstremt sterk sammenheng mellom ekstroversjon og inntekt. Høyeste mulige score i ekstroversjon her er 100, og gjennomsnittspersonen med inntekt på 500’000-1’000’000 dollar scorer hele 70 i ekstroversjon. Jo mer ekstrovert man er, desto mer kommer man til å tjene.
Dette viser seg også å allerede være støttet i tidligere forskning:
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-08-09/personality-affects-pay-extroverts-earn-more-than-introverts

Andre personlighetstrekk og fun facts

En overraskende sammenheng mellom ekstroversjon og akademisk holdning. Disse resultatene gjenspeiles også ved spørsmål om høyeste fullførte grad, der ekstroverter har betydelig høyere utdanning.
En skulle tro at rolige, betenkte og teoretiske introverter ville sette større pris på utdanning enn hva spontane, energiske og praktiske ekstroverter gjør. Kanskje er det ekstrovertenes entusiasme og higen etter livserfaring som slår ut.
Dette forklarer ihvertfall deler av inntektsforskjellen.
De som takler akutt stress dårligst er som regel ganske introverte. De som takler det bra er typisk ekstroverter. Kanskje fordi ekstroverter med sin energi, spontanitet og livserfaring har mer erfaring med slikt (se lenger ned).

Fritidsbruk

Image result for extrovert
Ekstroverter liker fare, det gjør ikke introverter. Ikke så overraskende, siden ekstrovertene liker spontanitet og energi og ikke blir redde for stressituasjoner.
Som forventet: Ekstroverter er typisk hundemennesker, introverter er typisk kattemennesker.
Gamere er som regel ganske introverte, og filmeleskere er like introverte som bokormer. Ekstroverter foretrekker å investere i musikk – det eneste alternativet som ikke krever at man sitter stille i en stol i en time.
Omtrent som over. Ekstroverter er for energiske til å drive særlige mye med stillesittende aktiviteter.
Ekstroverter drikker betydelig mer alkohol enn introverter. Her er det nok mye fester og andre sosiale selskaper som slår inn.
Ekstroverter liker vektløfting betydelig bedre enn introverter. Introverter vil helst sitte stille i en stol og ikke bruke energi på kroppsbruk.
Ekstroverter liker å danse og slippe ut energi på en sosial måte, mens de fleste introverter er ukomfortable med det og\eller synes det er uinteressant.
Ekstroverter er flinkere og mer interesserte i planter. Fordi de er levende vesner? Eller kanskje fordi det er en praktisk hobby å bruke litt energi på?
Ekstroverter liker sterkt krydder, introverter er mer forsiktige.

Sosialt og romantisk

Ingen bombe at selvtillit korrelerer sterkt med ekstroversjon. Selvtillit krever erfaring og trening med mange ulike mennesker og situasjoner. Mangel på dette gjør mange introverter usikre, skeptiske og sosialt engstelige.
Ekstroverter har sex betydelig tidligere enn introverter. De som i voksen alder ennå ikke har hatt sex er som regel ganske introverte.
Introverter er langt mer konfliktsky enn ekstroverter. Sannsynligvis har dette sammenheng med selvtillit og sosial trening.
Ekstroverter synes det er naturlig å prates hver dag med kjæresten, mens introverter synes det er overflødig.
Ekstroverter mener man kan bli godt kjent på uker eller måneder, mens introverter mener man må bruke årevis. Dette har nok sterk sammenheng med hvor raskt og hyppig man liker å kommunisere og interagere… Selvfølgelig tar det årevis hvis man “aldri” snakker noe særlig sammen eller gjør ting sammen.
Klassiker. Ekstroverter liker dem som er livlige og blide, mens introverter liker dem som gjør lite ut av seg.
En annen klassiker. Introverter vil aldri finne på å komplimentere en fremmed persons ansikt, mens en ekstroverter synes det er en helt ok ting å gjøre.
Introverter er mer rasistiske enn ekstroverter. Kanskje skyldes det begrenset sosial erfaring og sosial skepsis.
Introverter er skeptiske til bad boys\girls, mens ekstroverter synes det er spennende.
Ekstroverter dater gjerne flere av gangen. Introverter kan bli sure av dette.
Ekstroverter liker oppmerksomhet, introverter gjør ikke det.
Å ta bilde av seg selv er å sette seg selv i sentrum. Ekstroverter liker det, ikke introverter.
Ekstroverten bestemmer oftest i et forhold, mens introverten blir dumpet.
Ekstroverter er bedre på å holde forhold i gang.
Ekstroverter prater, introverter lytter.
Ekstroversjon henger sammen med sans for barn.
Ekstroverter takler kritikk betydelig bedre enn introverter. Trolig et resultat av sosial trening og selvtillit.
Ekstroverter har langt flere sexpartnere enn introverter.

Alternativ tro

Dette er spesielt. Introverter avskyr alternativ medisin, mens ekstroverter foretrekker det. Trolig fordi introverter er langt mer opptatt av vitenskap, pluss at ekstroverter er mindre konservative.
Introverter er skeptiske til telepati, ekstroverter er åpne for det. Trolig fordi introverter er mer vitenskapelige og krever beviser.
Samme resultat finner vi om spøkelser, reinkarnasjon og mer.

Hygiene og fremtoning

Ekstroverter har langt bedre selvtillit på utseendet sitt enn introverter.
Dette henger nok sammen med flere ting. Ekstroverter bruker langt mer krefter på å se bra ut (se lenger ned), å lukte godt (se lenger ned), de trener mer, de har mer sosial erfaring, dater mer og får derfor oftere positiv feedback på utseendet.
Introverter oppgir ofte at de gir blaffen i alt dette, og resultatet sier seg selv.
Introverter gir typisk blaffen i klær, mens ekstroverter bruker klær som et sosialt verktøy.
Ekstroverter er villige til å lide for skjønnheten, det er ikke introverter.
Ekstroverter pusser tenner betydelig oftere enn introverter. Antagelig fordi ekstroverter bryr seg mer om andres inntrykk.
Ekstroverter foretrekker å gå uten undertøy. Siden ingen merker om man har på undertøy så har det ingen sosial betydning. Men hvorfor er introverter mer opptatte av underbuksa enn tennene?
Ekstroversjon korrelerer med dusjhyppighet. Som med tenner og ånde, så har dette en mulig sosial betydning. Introverter tenker kanskje også at “ingen er så tett innpå meg at de merker hvor ofte jeg dusjer”?
Ekstroverter bryr seg om hvordan de lukter, det gjør ikke introverter. Trolig har det sammenheng med hvordan man er vant med å omgå andre, hvor tett man er vant med å være innpå andre.

Følelsesliv

Ekstroverter har selvfølgelig betydelig bedre humør enn introverter. Positive emosjoner er en del av definisjonen på ekstroversjon (Big 5).
Ekstroverter er vant med å snakke åpent om følelser, mens introverter avskyr å snakke følelser. Kanskje fordi introverter er mer opptatte av logikk, kanskje fordi introverter har lavere selvtillit og er mer sosialt usikre. Sannsynligvis begge deler.
Ekstroverter slår oftere til folk enn introverter

Moral og orden

Ekstroverter har bedre arbeidsmoral, mange introverter jobber kun for pengenes skyld.
Ekstroverter er betydelig mer ryddige enn introverter, som sett i personlighetshjulpet lenger opp.
Ekstroverter er betydelig mer proaktive enn introverter, sannsynligvis som et resultat av generelt høy aktivitet. Ekstroverter er for energiske til å være spesielt late.

3 thoughts on “Ekstroverter og introverter – hva er forskjellen?

Leave a Reply