Praktikere og teoretikere – hvem er de?

Vi har fått svar på hva som skiller praktikere fra teoretikere i konseptet, men mange spørsmål er ennå ubesvart.
Hvilke andre trekk har de, hva slags holdninger har de, hvordan er fordelingen i ulike bransjer?
Det kan vi finne ut med samme datasett fra OKCupid med over 68’000 respondenter og over 2600 spørsmål og målevariabler.

Demografi

32% av kvinnene i settet faller i praktikergruppen.

Praktikere har i snitt bedre lønn enn teoretikere, noe som kan henge sammen med flere ting:
1) Praktikere oppgir oftere enn teoretikere at de takler dårlig å tjene mindre enn partneren sin.
2) Praktikere starter oftere sin egen bedrift.
3) Majoriteten av arbeidsledige oppgir å være teoretikere.
Praktikere ser ut til å ha sterkere driv for arbeid og inntjening enn teoretikere.

72% av arbeidsledige respondenter i undersøkelsen er teoretikere. Ellers lite overraskelser.

Kroppsform ser ut til å bære sterkt preg av hvilken type man er (grafen under). Teoretikere oppgir oftere å være overvektige, men også oftere å være tynne. Praktikerne oppgir stort sett å være fit, atletiske e.l.
Dette ser ut til å være mest et resultat av at praktikere liker fysiske aktiviteter i seg selv, og\eller at de har veldig mye energi som må ut på ekstra energikrevende aktiviteter. I tillegg til er noen av dem opptatt av å se bra ut, enten for det motsatte kjønn eller for å føle seg bra sosialt.

Klar tendens til at teoretikere blir oftere overvektige, og at praktikere blir lettere “fit”

Personlighet

Praktikere er flest blant logikere, teoretikere er flest blant følelsesmennesker.
Kanskje fordi praktiske ting stort sett kan forklares med logikk, mens følelser må forklares med teori.

Praktikere er typisk utforskende, spontane, opptatt av trening og sex, arrogante og energiske. Mer om dette her.

Andre trekk

Praktikere trøster seg selv gjennom fysisk anstrengelse, teoretikere gjennom sansebruk uten anstrengelse
Praktikere flest liker spenning og action, det gjør ikke mange teoretikere.
Praktikere takler akutte stressituasjoner langt bedre enn teoretikere.
Dette henger nok sammen med tiltrekningen til action – man tiltrekkes mer av ting man mestrer, og mestrer bedre ting som man liker å gjøre.
Praktikere har sex kun for sexens skyld, i betydelig større grad enn teoretikere.
Praktikere tenker mer med “feil hode”, teoretikere tenker mer med hjertet.
Praktikere foretrekker hunder, teoretikere foretrekker katter.
Dyrene speiler noen sider ved personlighet – katter og teoretikere er (stort sett) rolige og forsiktige, mens hunder og praktikere er (stort sett) energiske og entusiastiske til nye ting.
Praktikere har bedre selvtillit enn teoretikere. Kan være fordi stadig nye situasjoner og opplevelser (praktikere er mer spontane og utforskende) gir mer mestringsfølelse og selvtillit.
Det er stort sett teoretikere som er åpne for alternative forklaringer og fenomener.
Sjenerte folk er som regel teoretikere, mens praktikere er lite sjenerte. Antagelig fordi praktikerne… praktiserer. Praksis gir selvsikkerhet.
Som det ble funnet ut tidligere så er praktikere typisk veldig energiske. Teoretikere er roligere, tar seg mer tid til å tenke
Det ser ut til at morsoppdragelse gir flere teoretikere, og farsoppdragelse gir flere praktikere. Mødre\kvinner er oftest teoretikere, mens fedre\menn er oftere praktikere. Barna læres opp deretter.
Teoretikere hater skitt! Det er liten tvil om at de fleste bakteriofober er teoretikere som ikke pleier å “leke ute” så ofte.
Praktikere liker ofte fjellklatring, mens teoretikere ikke vil prøve engang.
De fleste jegere er selvsagt praktikere.
Det er få praktikere blant dem som ikke løfter vekter, men halve gymmen kan bestå av teoretikere.
Praktikere er mindre deprimerte. Sammenhengen her er så enkel som at praktikermentalitet korrelerer sterkt med ekstroversjon, og ekstroversjon korrelerer sterkt med godt humør og positive emosjoner.
Praktikere liker sterk mat, teoretikere liker mild mat. Kanskje fordi praktikere liker å tøye grenser og prøve nye ting, mens teoretikere liker å forholde seg til det de vet funker?
Praktikere drikker oftere enn teoretikere. Fylla funker dårlig sammen hodebruk som teoretikere liker, men det er en vanlig kilde til practical jokes, sex og fjas.
Praktikere er mer åpne for vold, og de slår oftere noen i trynet. De vil dog ikke kaste eller ødelegge ting i sinne noe oftere enn teoretikere.
Praktikerne viser ikke tegn til dårligere sinne\humør, men heller at vold og trusler kan være en løsning på krangler.
Praktikere liker skytevåpen mye mer enn teoretikere. Action, spenning, fare og pang-pang tiltrekker praktikerne som bjørn til honning.

2 thoughts on “Praktikere og teoretikere – hvem er de?

Leave a Reply