Kattefolk og hundefolk del 2

Vi ser på forskjellen mellom katte- og hundemennesker igjen. Denne gang med et 100% norsk datagrunnlag fra Kantar. Forrige undersøkelse finner du her.
Dette datasettet har et utvalg på 13’845 mennesker, som er spesielt plukket ut på en slik måte at de skal være statistisk representative for resten av Norges befolkning.

I datasettet tar jeg så utgangspunkt i spørsmålet “Har husstanden noen av følgende husdyr?”, med svaralternativene sett i grafen under. Her vet vi altså hvem som eier katt\hund\etc, men ikke hvem som er katte\hundemennesker.
3,4% av respondentene eier 2 eller flere av svaralternativene, 62% har ingen dyr

I Norge er katter mer populære enn hunder. I datasettet fra OkCupid var det klart motsatt.

Demografi

Begge kjønn foretrekker katt, og kvinner er mer glade i begge dyrene.
 • Katteeiere er typisk 51 år, mens hundeeiere er typisk 53 år.
  Det kan se ut som en del vokser opp med dyr, som så forsvinner (forhåpentlig pga alderdom). Ved 30-årsalder begynner flere å skaffe seg dyr igjen, og dette topper seg rundt 40-50 års alder.
  Folk som ikke eier noen dyr ser ut til å være hovedsaklig studenter og pensjonister, noe som kan skyldes økonomi og krefter til overs.
 • Mønsteret skiller seg noe fra funnene fra OkCupid, noe som kan skyldes både ulike respondenter (ulike kulturer) og ulike spørsmålsgrunnlag.
 • Husstand:
  • Hundeeiere er i snitt en husstand på 2,8 personer, mens katteeiere er 2,9 personer/hus, Andre husdyr er 3,2 personer/hus, og Ingen husdyr er 2,2 personer/hus.
   Dette støtter det som ble funnet hos OkCupid, om en sammenheng mellom sosialliv og holdning til dyr – typisk liker man enten både mennesker og dyr, eller ingen av delene.
  • Husstander uten dyr har i snitt 0,3 barn, hundeeiere har 0,4 barn, katteeiere 0,4 barn og Andre husdyr har 0,7 barn.
   Dette kan henge sammen med tendensen til at folk skaffer dyr for å glede barn.

Lønn: Hundeeiere tjener i snitt 3,7% bedre enn katteeiere. Dette fant vi også hos OkCupid. Her finner vi også at hundeeiere tjener 18,6% bedre enn folk uten dyr.
Vi ser en tendens til at folk med god råd har dyr, mens folk med dårlig råd ikke har det.

Yrke, bransje, etat og funksjon

Alderspensjonister har minst dyr, mens gårdsbrukere vises oftest på alle slags dyr.
Fiskere er spesielt hundemennesker (80% flere hunder enn katter), mens hjemmeværende er oftere kattemennesker (33% flere katter enn hunder).
Reiselivsbransjen har minst dyr. Kanskje fordi de reiser så mye at de ikke får tatt riktig vare på eller hatt full glede av dyr.
Utenom fiskere er det bank\forskring som er mest hundemennesker (38% flere hunder enn katter), mens forretningsmessig service og kultur\idrett er kattemennesker (52-59% flere katter enn hunder).
Journalister har minst dyr. Kanskje fordi de er mye på farta. Igjen slår omsorgsarbeidere ut som glade i dyr.
Journalister er klart hundemennesker (75% flere hunder enn katter), mens kreative arbeidere er kattemennesker (116% flere katter enn hunder).
 • Hundeeiere har oftere lederposisjoner enn katteeiere.
 • Hundeeiere har oftere innkjøpsansvar enn katteeiere.
 • Hundeeiere bytter jobb oftere enn katteeiere.
 • Hundeeiere har oftere ansvar for byggeartikler, reise\kurs\seminar, konsulenttjenester, bank\forsikring, kontorprodukter, reklame\markedsføring, IT, produksjonsmaskiner, bygg\anleggsmaskiner, medisinsk utstyr, ansettelser, sikringsutstyr og firma\vare\lastebiler.
  Katteeiere har oftere ansvar for VVS-utstyr og butikkutstyr.

Generelle personlighetstrekk og politiske meninger

 • Katteeiere scorer mer som miljøbevisste, solidariske, motebevisste, prisbevisste og markedsliberalistiske enn hundeeiere.
  Hundeeiere scorer mer som “easy spenders”, kulturliberalistiske og økonomisk forsiktige.
Alle dyreeiere er overrepresentert hos SP, særlig de med “Andre husdyr”.
Hundeeiere er også overrepresentert hos småpartier, mens katteeiere stemmer ofte MDG, er uten stemmerett, stemmer Rødt/RV, eller lar være å stemme.
KrF er det minst populære partiet for både hunde- og katteeiere, mens Venstre er minst populære blant Andre husdyr.

Kapitalvareindeks

Katteeiere eier oftere motorsykkel enn hundeeiere, mens hundeeiere eier oftere moped enn katteeiere. Katteeiere har oftest tråsykkel og elbil, mens gruppen uten dyr har ofte ingen av delene.
Hundeeiere er sterkt overrepresentert blant folk som eier våpen, men sammen med de andre dyreeierne. Trolig fordi jegere har ofte både hund og våpen.
Katteeiere og “Andre husdyr” er sterkt overrepresentert på smartbriller, antagelig fordi de bruker mer tid på lesing, bøker og dataskjermer.
 • Katteeiere har oftere bensinbil, mens hundeeiere har oftere dieselbil. “Andre husdyr” har betydelig oftere elbil.
 • Hundeeiere eier oftere alle slags båter, enn de andre gruppene.
 • Hundeeiere eier oftere hytte enn katteeiere, mens katteeiere eier oftere enebolig og tomt enn hundeeiere.
 • Hundeeiere eier oftere laptop og nettbrett enn katteeiere, mens katteeiere eier oftere stasjonær PC og printer.

Forbruksindeks

 • Det er store forskjeller i reiseaktivitet per dyrehold:
  • Folk uten dyr gjør flest flyreiser og hotellovernattinger, særlig utenlands på privatferie.
  • Hundeeiere liker å fly utenlands på privatferie.
  • Katteeiere er glade i utenlandshotell, men de flyr oftere innenlands.
  • Andre dyreeiere gjør lite av både flying, hotell og jobbreiser.
 • Private utgifter:
  • Folk uten dyr oppgir det laveste pengeforbruket, mens hundeeiere oppgir høyest.
  • Folk uten dyr bruker 90% mer penger på vesker enn folk med “andre kjæledyr”, 80% mer på treningsstudio, 55% mer på aviser, 50% mer på hudpleie, 45% mer på hårpleie, og 42% mer på pengespill. De bruker 3% mer enn snittet på ferier og gir 5% mer til humanitære formål, men ellers har de meget lave husholdningsutgifter.
  • Hundeeiere bruker mest på strømmetjenester for både musikk og film (+21%). De bruker 27% mer enn snittet på bensin/diesel, 23% mer på forsikring, 19% mer på bilvedlikehold, og 17% mer i totalt husholdningsforbruk.
  • Katteeiere bruker litt ekstra på strømming av film og musikk, og sportsarrangementer. Husholdningen bruker 18% mer på mobiltelefoner og utstyr, og 14% mer i totalt husholdsningsforbruk.
  • “Andre kjæledyr” bruker 23% mer enn snittet på kjøp\eleie av filmer og serier. Husholdningen bruker 19% ekstra på foto\video\filmutstyr, 16% ekstra på strøm, og 10% mer totalt i husholdningsforbruk.
 • Reiseliv\ferie:
  • “Andre husdyr” er de som oftest drar på campingferie, mens Ingen husdyr gjør det minst. Hundeeiere mer enn katteeiere.
  • “Andre husdyr” er de som er mest glade i Kristiansand dyrepark, mens Ingen Husdyr er minst glade i det. Kan se ut som fellesnevneren er interesse for dyr generelt.
   Katteeiere liker parken litt bedre enn hundeeiere.
   Akkurat samme mønster finner vi for Langedrag Naturpark og Namsskogan Familiepark.

Livsstilsindeks

Hundeeiere bor oftere i blokk enn katteeiere, katteeiere har oftere enebolig eller våningshus.
Både hunde- og katteeiere har i snitt større boliger enn de andre gruppene, og gruppen uten dyr har betydelig mindre boliger.
 • Gjøremål
  • Hundeeiere er betydelig mer glade i spaserturer enn de andre gruppene. Katteeiere gjør det minst.
  • Hundeeiere er gruppen som er mest glade i fotturer i fjell, skog og mark. Gruppen Ingen Husdyr er minst glade i det, og katteeiere er ikke så veldig glade i det.
   Samme mønster finner vi for jakt og skigåing.
  • Hundeeiere er de som spiser mest grillmat i sesong, mens gruppen uten dyr spiser minst.
  • “Andre husdyr” er gruppen som er mest glade i å gå på biblioteket, mens hundeeiere er minst glade i det.
  • Gruppen uten husdyr er de som oftest drar på kafè, mens “Andre husdyr” gjør det minst.
  • “Andre husdyr” drar oftest på religiøse tilstelninger, mens hundeeiere gjør det minst.
  • “Andre husdyr” spiller mest PC- og TV-spill, mens hundeeiere gjør det minst.
  • Hundeeiere prater mer med mikrofon over nett “Skype, Messenger o.l) enn katteeiere, men katteeiere diskuterer og chatter mer på nett.
   Kan tyde på at hundeeiere prater mer mens katteeiere skriver mer.
  • Katteeiere leser og skriver mer blogger enn hundeeiere.
  • Hundeeiere legger ut mer bilder på nett enn katteeiere, og reagerer mer på andres innlegg i sosiale medier.
 • Meninger og medieinnhold
  • Gruppen uten husdyr er de som oftest har penger i bakhånd for utforutsette ting, mens “Andre husdyr” har minst.
  • Grupen uten husdyr er mest glade i TV-sport (særlig fotball, langrenn og skiskyting), mens “Andre husdyr” liker det minst. Hundeeiere liker det mer enn katteeiere.

Leave a Reply