Fisking i Akerselva

Datakilde: https://www.scanatura.no/fangstrapport/?type=0&lang=2
Fangst rapportert: 279 fisk fra 94 fiskere.
Periode: 1.juli 2016 – 30.sept 2019.

Arter rapportert:

 • Ørret:
  • Brunørret: 86 stk, typisk 0,2 kg per
  • Regnbueørret: 4, typisk 0,6 kg per
  • Sjøørret: 69, typisk 0,6 kg per
 • Laks: 111, typisk 1,4 kg per
 • Gjedde: 8, typisk 1,5 kg per

Utstyr brukt

 • Flue: 100 fangster, typisk 0,55 kg per fangst
 • Sluk: 179 fangster, typisk 0,7 kg per fangst
 • Brunørret og sjøørret gikk litt oftere på flue enn på sluk.
 • Gjedde og laks gikk oftere på sluk enn flue.
 • Det er en liten tendens til at de større fiskene tas på flue fremfor sluk.
 • Flue ser ut til å ha virket best i juli og minst i august.

Tidspunkter

 • Brunørret: Bare 9 ble tatt i juli, flest ble tatt i september (41).
 • Gjedde ble tatt jevnt utover perioden.
 • Laks: Bare 9 tatt i juli, klart flest i september (77).
 • Sjøørret: Bare 9 tatt i juli, jevnt mellom august og september (30).
 • I juli var typisk fangststørrelse 0,2 kg, og 78% av fisken ble satt fri.
  I august var det 0,5 kg, med 53% som ble satt fri.
  I september var typisk vekt 1 kg, og 45% ble satt fri.
 • Fisket er klart best i september.

Behandling

 • 144 fisk (52%) be sluppet fri igjen. Disse veide typisk 0,2 kg.
  Fisk som ikke ble sluppet fri veide typisk 1,2 kg.

Leave a Reply