Svarte klær, er det sant som de sier?

 • Det sies at de som kler seg svart på utsia er like svarte og dystre inni. Tidligere forskning sier at de scorer høyere på nevrotisisme. Hva betyr dette i praksis?
 • 13’925 respondenter i OKCupids undersøkelse svarte på om de bruker mye svarte klær. 7’195 av disse (51,7%) svarte ja. Videre svarte de på en rekke andre spørsmål, som jeg nå skal sjekke statistikken på.
Alder er en betydelig faktor. Korrelasjonen med bruk av svarte klær er -0.07.
 • Biseksuelle har en andel på 67,8% som bruker mye svarte klær. Heterofile har andel på 51% og homofile er på 44%.
 • Kvinner har andel på 61,6%, menn på 47,4%.
Vi ser et slående mønster hvor P bruker betydelig mer svart enn J.
 • “Indie” og “artsy”: Korrelasjon +0,3 og +0,2
  • Folk som bruker mye svarte klær er betydelig mer glade i poesi (både lese og skrive selv), bøker, musikk (både lytte og spille selv), konserter, festing, språk, opera, ballett, kunst (både beundre og gjøre selv), videospill, LAN-parties, blogging, og er mer glade i cosplay/kostymer.
   De er oftere vegetarianere og er mer glade i sterk mat.
   De er også mer glade i høst, vinter, regn og skyet vær, grøsserfilmer, mørk humor og sarkasme.
   De er mindre glade i tv, matematikk, reising, sport, fysisk trening og bil.

   Både indie og artsy er i snitt høyest i tenårene, synker til et bunnpunkt i 30-årene, og øker til 60-årsalder.
   En del av interessene er derfor sterkt påvirket av normer i individenes aldersgruppe, slik som videospill.
 • Optimisme: Korrelasjon -0,25
  • Folk som bruker mye svarte klær oppgir betydelig oftere at de engster og bekymrer seg, de oppgir å takle kritikk dårligere enn andre, oppgir at de oftere “freaks out”, og de er oftere redde for å skuffe alle unntatt gud.

   Optimisme er i snitt lavt i tenårene, øker i 20- og 30-årene, og synker så til et bunnpunkt i 60-årene.
   Statistikken viser at 40-60-åringer klarer bedre å holde seg i skinnet når de blir frustrerte og pessimistiske, enn hva 10-20-åringer gjør. De takler også kritikk bedre. Likevel er det betydelig forskjell mellom dem som går i svart og andre.
 • Big 5 Nevrotisisme: Korrelasjon +0,14
  • Folk som bruker mye svart er mer konfronterende, de får betydelig oftere høre at de virker skumle og skremmende, de prøver oftere å virke skumle, og de oppgir å bli oftere sinte.

   Nevrotisisme er typisk lavt i tenårene, enda lavere i 20-årene, og så øker det jevnt frem til 60-årene.
   Uavhengig av alder er nevrotikere ca dobbelt så konfronterende som andre, og er atskillig oftere sinte.
   Ved 40+ års alder er det nesten dobbelt så sannsynlig at nevrotikere blir oppfattet som skumle og skremmende, enn ikke-nevrotikere. De prøver også atskillig oftere å virke skumle.
   Majoriteten av disse oppgir at de går mye i svarte klær.
 • Alkoholkonsum: Korrelasjon +0,13
  • Folk som bruker mye svarte klær er mer glade i å feste i helgene, drikker oftere alkohol og har betydelig oftere lyst å bli dritings.
   Alkoholkonsum er høyt i tenårene, øker i 20-årene, og synker til 50-årsalder.
 • Litteraturinteresse: Korrelasjon +0,13
  • Folk som går mye i svarte klær liker bedre bøker, eier flere bøker, og skriver oftere bøker.
   Literaturinteresse er i snitt faktisk høyest i tenårene, synker til 30-årene, og øker til 60-årene.
 • Ordensmenneske: Korrelasjon -0,12
  • Folk som bruker mye svarte klær er mer rebelske mot samfunnet, mener betydelig oftere at de forårsaker kaos fremfor orden, krangler betydelig mer med autoriteter, roter generelt mer, roter oftere til klærne i en haug på gulvet, går oftere uten undertøy, dusjer\bader mindre, tar mindre vare på kroppen, spiser mer usunt, er oftere B-mennesker, bruker oftere slankepiller fremfor fysisk trening, liker piercinger på uvanlige steder, og liker store og små tatoveringer.

   Grad av ordensmenneske er lavest i tenårene, øker til 50-årene, og synker litt i 60-årene.
 • Røyk\sigarettkonsum: Korrelasjon +0,11
  • Folk som bruker mye svarte klær røyker betydelig mer.
   Røyking er klart høyest i tenårene, synker brått til 30-årene, og synker videre til 60-årene.
 • Narkotika: Korrelasjon +0,1
  • Folk som bruker mye svarte klær bruker betydelig oftere narkotika, bruker mer av hardere stoffer, har oftere venner og kjente som kan skaffe narkotika, og har oftere vært avhengig av narkotika.
   Narko er klart høyest i tenårene, synker brått til 30-årene, og synker videre til 60-årene.
 • Sexfokus: Korrelasjon +0,1
  • Folk som går mye i svarte klær oppgir å tenke mer med genitalia og mindre med hodet enn andre, debuterer tidligere seksuelt, tiltrekkes betydelig mer av bad boys\girls, er oftere på nettdating for å få sex, er mer glade i oppmerksomhet og å bli tatt bilde av, bruker mer parfyme og bruker mer utfordrende klær.

   Sexfokus er middels i tenårene, synker til et bunnpunkt i 30-årene, og øker så jevnt til 60-årene.
 • Voldelighet: Korrelasjon +0,09
  • Folk i mye svarte klær ødelegger oftere ting i sinne, slår oftere partner, er mer positive til vold generelt, og slår oftere andre i trynet.
 • Kapitalisme: Korrelasjon -0,09
  • Folk som går mye i svarte klær har lavere\mindre utdanning, får oftere sparken, har betydelig mindre ordnet privatøkonomi, starter færre bedrifter, og er mindre proaktive.
   Likevel mener de oftere at penger kan kjøpe lykke, og er oftere workaholics.

Koffer det då?

Statistikken sier altså at folk som kler seg i mye svart har en tendens til å være mer “dystre” inni, på en rekke ulike måter.
Statistikken tyder mot flere ulike årsaksforhold:

Svarte klær er spesielt vanlig blant folk som oppgir at de er mye deprimerte, har vært suicidale, er rebelske mot samfunnet, er ofte sinte, prøver å virke skumle og krangler med autoriteter.
Alle de nevnte korrelerer negativt med optimisme og positivt med artsy og indie. Optimisme korrelerer -0.35 med indie og -0.17 med artsy.
Videre er svarte klær vanlig blant folk som er lite tolerante for andre folk, er positive til vold, utagerer fysisk når de er frustrerte, og liker å irritere andre når de kjeder seg.
Disse tingene korrelerer positivt med nevrotisisme og negativt med optimisme.
I tillegg banner folk i svarte klær mye mer, og dette korrelerer positivt med nevrotisisme, indie og artsy, og negativt med optimisme.
Samtlige av disse trekkene er overrepresentert blant folk i svarte klær i alle aldersgrupper, det har lite eller ingenting med alder å gjøre.

Det ser ut til at folk i mye svarte klær er frustrerte på samfunnet\omgivelsene, og\eller at de ikke takler frustrasjon\motgang bra.

Hvor kan så denne frustrasjonen komme fra, og hvorfor virker det som de ikke takler det bra?
Statistikken viser at svarte klær er betydelig vanligere blant folk som har ugifte foreldre, er oppdratt av andre enn sine foreldre, og blant enebarn. De oppgir gjerne at de aldri føler seg “komplette” uansett selskap og partnerforhold, de søker mindre etter varige forhold, og er mer redde for forpliktelser. Samtidig har de lavere selvtillit, men søker likevel til oppmerksomhet og fest. De ble litt oftere ertet på skolen.
Aller helst vil de høre av andre at de er flinke, dernest at de er intelligente. Disse preferansene til komplimenter er vanlig blant folk som er mindre sosiale eller har lavere sosial intelligens.
Samtlige av nevnte trekk er overrepresentert blant folk i svarte klær i alle aldersgrupper, det har lite eller ingenting med alder å gjøre.

Det kan se ut som folk i svarte klær ønsker å bli “sett” og vil ha anerkjennelse av andre, samtidig som de er redde for avvisning.

Alder og svarte klær

Andel som bruker mye svart viste seg å korrelere klart negativt med alder. Betyr dette at individene forandrer seg når de blir eldre, eller slutter de bare å gå i så mye svart? Har dette sammenheng med at goth, emo, punk og lignende har vært trendy blant tenåringer og 20-åringer?

Ved hjelp av prediksjon på personlighetstrekkene og demografien som ble funnet tidligere, ser det ut til at førstnevnte er tilfelle. Personlighetstrekkene som kjennetegner folk i svarte klær blir svakere med alder. Ved 60 års alder er frekvensen av disse trekkene i snitt redusert med ca 1\3. Forbruk av alkohol, røyk og narkotika er spesielt sammenfallende med andel svarte klær i hver aldersgruppe, og en del av dette mønsteret forventes å skyldes normer i aldersgruppene.

Videre ser det ut som svarte klær kan være “in” i tenårene, der det er flere som bruker svarte klær (blå linje) enn som har psykologiske trekk for dette (rød linje). I 60-årsalder ser det ut som det er mer “ut” å bruke svarte klær, ettersom andelen med psykologiske trekk skulle tilsi høyere frekvens av svarte klær. Dette støtter hypotesen om at visse svarte klesstiler er trendy i ung alder.

Leave a Reply