Hypotese: Smartere folk får færre partnere

Denne hypotesen er et forslag jeg har mottatt for analyse.
Gjør høy IQ at man har vanskeligere for å finne seg en romantisk partner? Blir det vanskeligere å finne noen som man både tiltrekkes av mentalt og fysisk, som man tiltrekker mentalt og fysisk, og som man klarer å få til et fungerende forhold med?

Jeg har dessverre ingen målinger på IQ eller antall partnere, så jeg bruker det nærmeste jeg har: Indikasjoner på logisk forståelse, og en del spørsmål rundt romantiske og seksuelle relasjoner.
Datagrunnlaget er OKCupids undersøkelse med 68’371 respondenter.

Mannlige respondenter svarte på om de noengang har hatt en (jente)kjæreste. Smartere menn (x-aksen) har oftere hatt kjæreste (y-aksen).
Respondentene svarte på om de noengang har vært gift. Smartere folk blir betydelig mindre gift.
Respondentene ble spurt om hvor mange forskjellige personer de har kysset på en romantisk\seksuell måte (x-aksen). Ingen klar sammenheng ble funnet mellom logisk intelligens (linjene) og antall kyssepartnere. Mønsteret er omtrent likt for kvinner og menn.

Så langt ser vi at smarte folk får seg oftere kjæreste, men de blir allikevel mindre ofte gift. Her er det noe pussig som skjer underveis.

Hvordan henger logisk intelligens sammen med romantisk og seksuell drift?

Et viktig spørsmål å vurdere er hvorvidt smarte folk har samme driv for partnerskap i utgangspunktet. Kan det være at de trives godt alene og ikke prøver så hardt å finne seg noen?

Respondentene svarte på om de føler seg komplette når de er single. Smartere folk svarte betydelig oftere ja. Kvinner trives bedre enn menn som single.
Respondentene ble spurt om de liker uforpliktende sex (y-aksen). Grafen viser klart at smartere folk (x-aksen) oftere svarer ja på dette.
Respondentene ble spurt om de går på nettdating for å finne sexpartnere.
Grafen viser klart at jo smartere folk (x-aksen), desto mindre sannsynlig å søke sex på nettdating (y-aksen). Dette gjelder kun menn, kvinner har ikke denne sammenhengen.
Dette kan tyde på at smarte folk foretrekker en annen arena for å finne sex, eller at de ikke er tilstrekkelig motiverte til å jobbe for det.
Respondentene ble spurt om hvordan de dater. For kvinner er det sammenheng mellom intelligens og hvor mange de dater samtidig. Det ser ikke ut til å mangle forsøk på å finne seg noen der ihvertfall.
Respondentene ble spurt om sin holdning til dating. Tallene viser at for kvinner er tendensen at jo smartere de er, desto morsommere synes de det er å date. For menn er tendensen motsatt.

Resultatene tyder på at spesielt de smarte damene er ganske så aktive med å finne seg partner. De smarte mannfolka synes å sitte mer på gjerdet, mens begge parter synes å trives som single.
Vi så tidligere at smarte folk ikke sliter noe mer med å få seg kjæreste, så hva skjer?
2 mulige forklaringer på dette er at 1) de klarer ikke få et forhold til å vare, 2) de finner bare flørter og kjærester, ikke noen de vil dele livet med.

Er det vanskeligere å leve med smarte folk?

Det ser ut til at smarte folk får et kulturkræsj hvis de prøver å date mindre smarte folk. Det er betydelige sprik i bl.a kommunikasjon, gaver, oppfatning om sjalusi, og hva de vil ha ut av forholdet.
I tillegg ser det ut som mellomintelligente folk har en fordel i forhold, for de virker å være bedre på å få dem til å vare.

Respondentene svarte på hvor mange måneder deres forhold pleier å vare. Det ser ut til at mellomintelligente folk gjør det best, mens de smarteste gjør det dårligst. Dog ingen store forskjeller.
Respondentene svarte på hvor mange år deres lengste forhold varte. Vi finner samme mønster med at mellomintelligente folk gjør det best, og de smarteste gjør det dårligst. Dog ingen store forskjeller her heller.
Respondentene ble spurt om det er et krav for dem at man kommuniserer daglig med sin partner. Smartere folk (x-aksen) mener sjeldnere at det er et krav, og oftere at det ikke er nødvendig.
Dette kan lage kræsj i forhold med store ulikheter i intelligens.
Respondentene svarte på hvor mye gaver de forventer av partner. Smartere folk (x-aksen) forventer mindre gaver, mens mindre smarte folk forventer oftere gaver. Her kan det bli kræsj hvis man er for ulike.
Respondentene ble spurt om hva de ønsker av en partner. Smartere folk har større behov for noen å dra ut med, og mindre behov for noen å komme hjem til. Dette kan bety at forhold med store intelligensforskjeller får problemer med å tilfredsstille hverandre.
Respondentene svarte på om de tror sjalusi er sunt i et forhold. Smartere folk svarte oftere nei. Her kan man se for seg diskusjoner i et forhold mellom en smart og en mindre smart person.

Forskjellene vi har funnet her forklarer at smarte og mindre smarte folk ikke går så bra sammen, men det forklarer ikke at smartere folk ikke bare gifter seg med hverandre.

Er det vanskelig å tiltrekke smarte folk?

Kanskje svaret er at smarte folk er veldig kresne, og ikke engang tiltrekkes av hverandre?
Det ble funnet en rekke tegn på at smartere folk er betydelig mer kresne.
De er mer kresne på utseende, forventer slankere dater, er mindre interesserte i å date noen med barn fra før, de dater flere samtidig, dater oftere bare for moroskyld, de forlater raskere et forhold hvis det blir seksuelle problemer, de er mindre villige til å vente med sex til de er gift, de er mindre interesserte i å få barn, og føler seg mer tilfreds med å være single.
Det ble også funnet at smarte folk er atskillig kaldere av natur. Kan det være at 2 kalde hoder ikke blir tiltrukket av hverandre? Er det her motsetninger tiltrekker?

Respondentene ble spurt om hvor stor andel av folk de møter som ikke er fysisk attraktive for dem. Grafen viser klart at smartere folk (x-aksen) er mer kresne (y-aksen). Mønsteret gjelder både kvinner og menn.
Respondentene svarte på om de anser seg mest som varme eller kalde. Smartere folk anser seg atskillig kaldere enn mindre smarte folk.
Respondentene ble spurt om hva slags kroppsform de foretrekker hos det motsatte kjønn. Smarte folk (x-aksen) har en betydelig sterkere preferanse for slanke folk. Dette ser ut til å forklare en del av hvorfor smarte folk er mer kresne på fysisk attraktivitet.
Respondentene ble spurt om personegenskaper de blir tiltrukket av. Grafen viser klart at smartere folk setter atskillig mer pris på logisk intelligens, betydelig mindre på fysiske evner, og mindre på musikalske evner. Dette gjelder begge kjønn.
Kort sagt: smarte og mindre smarte folk blir tiltrukket av ulike trekk.
Respondentene ble spurt om hvilken interesse de foretrekker at en partner har. Smarte folk (x-aksen) vil først og fremst at partner skal like bøker, mens sport er lite attraktivt.
For mindre smarte folk er musikk den store favoritten, mens bøker ikke er særlig viktig. Dette gjelder begge kjønn.
Respondentene svarte på hvilken type intelligens de verdsetter høyest. Smarte folk setter atskillig mer pris på logisk intelligens, og betydelig mindre på logisk og visuell intelligens.
Respondentene ble spurt om de synes det er skumlest å blottlegge kroppen eller følelsene for en ny partner. Smartere folk (x-aksen) svarer oftere enten at følelsene er skumlest, eller at ingen av delene er skummelt. Ytterst få av dem synes det er skummelt å vise kroppen.
Dette kan tyde på at smartere folk har mer platoniske relasjoner, hvor de er fysisk intime uten å egentlig åpne seg.
Menn er mest positive til å vise kroppen, og kvinner er mest redde for å vise følelser.
Respondentene svarte på hva slags kompliment de foretrekker å motta. Smartere folk liker bedre å høre at de er intelligente, mens mindre smarte folk liker bedre å høre at de er sexy. At de er sexy er faktisk det minst ønskede komplimentet blant smarte folk.

Jeg tror vi kan dra en slutning: Det er ikke lett å få full oppmerksomhet av smarte folk, spesielt for dem som er mindre intelligente. De ser ut til å vindusshoppe relativt mye, og slår seg ikke så fort til ro.
Smarte folk blir forøvrig ikke dumpet verken mer eller mindre enn mindre smarte folk.

Leave a Reply