Hypotese: Logisk intelligens og rusbruk korrelerer

Denne hypotesen ble mottatt som forslag til analyser. Er det mer rusbruk blant folk med høy logisk intelligens? Blir de frustrerte av å ikke “connecte”, og bruker rus for å døyve denne frustrasjonen?

Datasettet som brukes er fra OKCupid med 68’371 respondenter.
IQ er dessverre ikke tilgjengelig, så jeg baserer intelligensestimatet på en rekke spørsmål om forståelse for logiske utfordringer, i.e rasjonell tenkning, beslutningstaking, fysikkunnskaper, ++.
Estimatene for konsum av rusmidler er basert på flere ulike spørsmål om bl.a hvor ofte hver av disse benyttes.

Bruker smarte folk mer rusmidler?

Intelligens, logiskAlkohol,
frekvens
Narkotika,
frekvens
Røyking,
frekvens
01: 0.kvantil3700
02: 10.kvantil3700
03: 20.kvantil3700
04: 30.kvantil3700
05: 40.kvantil3700
06: 50.kvantil3700
07: 60.kvantil3700
08: 70.kvantil3700
09: 80.kvantil3700
10: 90.kvantil3700
Korrelasjon-0,0123-0,0341-0,0946

Respondentene er her fordelt utover 10 like intelligensnivåer (kvantiler), med snittverdier i hvert kvantil. Spørsmålssvarene ble vurdert sammen og satt opp mot høyeste og laveste mulige respons. Feks 0 på alkohol ville bety at respondentene i snitt er avholds. 0 i snitt på narkotika og røyk betyr at den gjennomsnitlige respondenten aldri rører narko eller røyk.
37 på alkohol betyr at snittet er på 37% av høyeste mulige score for alkoholkonsum.

Korrelasjoner ble regnet på tvers av alle respondenter og deres estimerte intelligens og konsum.

Smartere folk kan drikke oftere alkohol, men de er mindre interesserte i å bli dritings. De bruker alkohol mer for sosiale grunner.
Ingen store forskjeller i narkobruk for smarte og dumme folk. Smartinger er litt mer interesserte i å teste hardere stoffer, men mindre glade i LSD og bruker ikke så mye at de blir avhengige.
Spesielt de aller smarteste folka bruker lite narkotika. De aller dummeste bruker mest.
Smartere folk røyker mindre.

Kort sagt: Det ser ut til å være korrelasjon mellom logisk intelligens og rusbruk, men den ble negativ for både alkohol, narkotika og røyking.
Også OKCupids egen måling av “drug friendly” korrelerte negativt (-0,065) med logisk intelligens.

Sosialt

Sliter de smarteste mer med å passe inn sosialt?

Det er noen indikasjoner på at smartere folk passer mindre inn sosialt enn mindre smarte folk gjør, men også indikasjoner på det motsatte.
De ser ut til å slite mer med smalltalk og var ikke like populære på skolen, men de får oftere kjæreste, er mindre ensomme, og ble mindre ertet på skolen.
Det er neppe noen betydelige forskjeller i sosiale vansker her.
Det ser mer ut som smarte folk har en tendens til å være introverter, slik flere av grafene under indikerer.

Smarte folk foretrekker mindre fester, er dårligere på naboenes navn, og prater mindre. Det ble også funnet positiv korrelasjon mellom logisk intelligens og OKCupids egen måling av introversjon (0,128), og negativ korrelasjon med måling av ekstroversjon (-0,050). Utfordringer med smalltalk kan dermed skyldes utrente introverter.

Det ble funnet at nevrotisisme og extroversion i Big 5 har betydning for rusbruk, ikke overraskende. Introverter med lav nevrotisisme ruser seg minst.

Summa summarum, det ble ikke funnet tegn her på at de smarteste folka bruker mer rusmidler enn andre. Det ble heller ikke funnet tegn på at intelligensen skaper sosiale problemer for dem.

Kjapp googling tilsier dog at andre studier har funnet slike sammenhenger. En mulig forklaring på motstridende resultater kan være intelligensmåling, spørsmålsformulering og\eller hvordan respondentene er rekruttert til undersøkelsene.

Leave a Reply