Hypotese: Smarte folk er mer energiske

Jeg oppdaget tidligere helt tilfeldig at folk som scorer høyt på logisk forståelse og kunnskap også viser trekk på rastløshet og energi.
Generelt har jeg også hatt en mistanke om at intelligens, kompetanse, oppnåelser, fysisk trening, ekstroversjon og rastløshet henger sammen – med høyt energinivå som bindeledd.

For å finne ut mer om dette bruker jeg OKCupids datasett med 68’371 respondenter fra 201 ulike land og stater.

Måling

For estimering av rastløshet baserer jeg meg på svar på 4 spørsmål, som jeg slår sammen:
* How energetic are you? (A: sedentary, B: occasionally active, C: fairly active, D) hyper)
* How fast do you walk? (A: I walk slowly, B: I’m in the middle, C: I walk quickly)
* When you ride an uncrowded escalator, do you.. (A: I’m afraid of escalators, B: Enjoy the ride, C: Take steps up)
* Have you ever been described as ‘fidgety’? (A: No, B: Once or twice, C: Yes)

For estimering av logisk intelligens bruker jeg svar på flere spørsmål, inkludert:
* Are you smarter than all your friends? (Y/N)
* Do you enjoy finding out what makes things work the way they do? (A: I’m an information sponge, B: Sometimes, C: As long as it works, who cares why?).
* When birds stand on power lines and don’t get hurt, it’s most likely because of: (A: Body materials that are insulated from current, B: Good timing, they only land between calls, C: Not touching anything else at the same time, D: They do get hurt, they just express it poorly)
* Do you understand quantum physics? (Y/N)
* +++

For estimering av energinivå bruker jeg OKCupids egen målevariabel basert på spørsmål om energinivå.

Demografi om rastløshet

Rastløsheten synker som forventet ved økende alder, men den synker overraskende lite. Ymse plager og sykdommer som typisk følger av økende alder slår ut mindre enn ventet. Stjernetegn ser faktisk ut til å ha like stor betydning

Respondentenes oppgitte rase ser ut til å være av betydning.

Menn (62,5) er hakket mer rastløse enn kvinner (60).

Samvariasjoner

Energinivå

Energinivå har korrelasjon 0,86 med ekstroversjon, 0,61 med treningsinteresse, 0,25 med rastløshet og -0,0176 med logisk intelligens.
Hovedhypotesen som positiv korrelasjon mellom energi og logisk intelligens ser altså ut til å være gal. Sosial intelligens ser derimot ut til å korrelere positivt (0,357) med energi.

Trening

Treningsinteresse har korrelasjon 0,61 med energinivå, 0,49 med ekstroversjon, 0,15 med rastløshet og 0,05 med logisk intelligens.
Logisk intelligente folk ser ut til å ha litt ekstra treningsinteresse, men mindre enn jeg forventet. Korrelasjon mellom treningsinteresse og sosial intelligens ble derimot 0,28.

Logisk intelligens

Korrelasjoner for logisk intelligens er 0,12 med rastløshet, 0,048 med treningsinteresse, 0,04 med ekstroversjon og -0,02 med energinivå.

Utdannelse

År med utdannelse ser ut til å korrelere positivt med logisk intelligens, energinivå, rastløshet, ekstroversjon og trening.

Energi og ekstroversjon korrelerer 0,86. Denne sammenhengen kjenner vi allerede fra jeg undersøkte ekstroversjon, der energinivå så ut til å være driveren i ekstroverter.
Energi og rastløshet har korrelasjon 0,25. Ingen overraskelse at de mest energiske er mer rastløse, men sammenhengen var svakere enn forventet.
Rastløshet og extroversjon har korrelasjon 0,08. At man er extrovert betyr ikke at man er rastløs, men det er mer sannsynlig enn hos introverter.
Energi og treningsinteresse korrelerer 0,61. Dette kjenner vi også fra undersøkelsen om ekstroversjon.
Ekstroversjon og treningsinteresse har korrelasjon 0,49.
Rastløshet og treningsinteresse har korrelasjon 0,15.
Rastløse folk er mer glade i trening, uansett om de ellers er ekstroverter eller introverter.
Estimater for rastløshet og logisk intelligens har korrelasjon 0,125.
Energi og logisk intelligens har korrelasjon -0,02. Her finner vi altså ikke den positive sammenhengen som rastløshet har.
Ekstroversjon og logisk intelligens har 0,04 i korrelasjon.

Personlighetstrekk

Hodebruk
* Både smarte og rastløse folk tiltrekkes av intelligens
* Både smarte og rastløse folk tiltrekkes av overraskelser og dype folk
* Både smarte og rastløse folk vil høre at de er smarte
* Både smarte og rastløse folk verdsetter logisk intelligens høyt
* Både smarte og rastløse folk liker realfag, men ingen av dem pleier å like sosiale fag
* Både smarte og rastløse folk pleier å ha mer avansert ordforråd
* Både smarte og rastløse folk gjør mer logisk styrte avgjørelser
* Både smarte og rastløse folk liker å diskutere
* Både smarte og rastløse folk pleier å kalle seg kunnskapssvamper
* Både smarte og rastløse folk liker å kalle seg perfeksjonister
* Både smarte og rastløse folk har mer tro på vitenskap enn andre
* Både smarte og rastløse folk liker bøker
* Både smarte og rastløse folk liker LAN\dataparties
* Både smarte og rastløse folk spiller oftere musikkinstrumenter
* Både smarte og rastløse folk er mindre glad i språkfag
* Både smarte og rastløse folk ser lite tv
* Både smarte og rastløse folk misliker reality-tv og tabloider

Fremtoning
* Både smarte og rastløse folk gir blaffen i å lukte godt, og bruker sjelden parfyme
* Både smarte og rastløse folk går oftere enn andre i dress på jobb
* Både smarte og rastløse folk stryker klærne sine oftere enn andre
* Både smarte og rastløse folk pleier å unngå “ekstreme” piercinger (piercing andre steder enn ører, navle og nese)
* Både smarte og rastløse folk pleier å lukte på klærne for å kjenne om de trenger vask
* Både smarte og rastløse folk pusser tenna oftere en andre
* Både smarte og rastløse folk mener de er penere enn folk flest
* Både smarte og rastløse folk mener at fremtoning forteller mye om personlighet

Sex
* Både smarte og rastløse folk Liker ONS
* Verken smarte eller rastløse folk Bryr seg om godlukt på partner
* Både smarte og rastløse folk er Opptatt av fysisk tiltrekning
* Både smarte og rastløse folk Liker blondiner
* Både smarte og rastløse folk Foretrekker slanke dater
* Både smarte og rastløse folk Bruker oftere sex og trening som trøst
* Både smarte og rastløse folk Dater flere samtidig
* Både smarte og rastløse folk Oppfattes oftere som truende
* Både smarte og rastløse folk Har mørkere humor

Penger
* Både smarte og rastløse folk sier de vil foretrekke fred på jord fremfor å få masse penger
* Både smarte og rastløse folk får sjeldnere sparken enn andre
* Både smarte og rastløse folk investerer mer sparepenger enn andre
* Både smarte og rastløse folk sier de bruker mer penger på mat enn klær

Orden
* Både smarte og rastløse folk irriterer seg over skrivefeil
* Både smarte og rastløse folk som kommer sent til avtaler
* Verken smarte eller rastløse folk pleier å re opp senga
* Verken smarte eller rastløse folk plages av banning

Konfrontasjon
* Både smarte og rastløse folk er Mer konfronterende
* Både smarte og rastløse folk er Mer rebelske
* Både smarte og rastløse folk Blir mer nervøse av politi

Mat
* Både smarte og rastløse folk spiser mindre fast food
* Både smarte og rastløse folk foretrekker indisk og thai fremfor italiensk eller meksikansk
* Både smarte og rastløse folk liker godt krydret og sterk mat

Annet
* Både smarte og rastløse folk er oftest B-mennesker
* Både smarte og rastløse folk krangler mer med autoriteter enn andre gjør
* Både smarte og rastløse folk er kresne på mennesker
* Både smarte og rastløse folk er mindre rasistiske enn andre
* Både smarte og rastløse folk liker å provosere andre for moroskyld når de kjeder seg
* Både smarte og rastløse folk sier de prioriterer fellesskap over enkeltindivider
* Både smarte og rastløse folk bryr seg om solidaritet
* Både smarte og rastløse folk prioriterer å holde løfter
* Både smarte og rastløse folk støtter homofile ekteskap
* Både smarte og rastløse folk for å bli mer dristige med det motsatte kjønn
* Både smarte og rastløse folk er lite religiøse

Leave a Reply