Sex, drugs and rock n’ roll. Hva svakheten din sier om deg

Hvor like er folk som er hekta på ulike rusmidler? Hva slags mennesker er sårbare for avhengighet til ulike typer nytelser? Kan man anta noe om personlighet utifra en persons svakheter til nytelser?

 • 20’091 respondenter fra OKCupids undersøkelse har fortalt om sine forhold til henholdsvis sex, narkotika, alkohol, gambling, røyk og fast food. I tillegg har de svart på hundrevis av andre spørsmål.
 • Hver enkelt respondent har fått vurdert bruken\aktiviteten sin innen disse 5, og blitt sammenlignet med normalen blant alle respondenter.
 • 7’546 respondenter (37,6%) oppga en sexpreferanse med sexfokus over normalen.
 • 3’004 respondenter (15,0%) oppga en røykepreferanse med forbruk over normalen.
 • 594 respondenter (3,0%) oppga alkoholpreferanse med forbruk over normalen.
 • 515 respondenter (2,6%) oppga gamblingpreferanse med hyppighet over normalen.
 • 463 respondenter (2,3%) oppga en fast foodpreferanse med forbruk over normalen.
 • 129 respondenter (0,6%) oppga narkotikapreferanse med forbruk over normalen.
 • 7’840 respondenter (39,0%) lå ikke over normalen på noen av de overnevnte.
 • Alkoholforbruk, narkotikaforbruk og sexfokus korrelerer positivt med hverandre. Her har vi trolig grunnen til at en del partymiljøer florerer av alle 3, og at mafia er veldig glad i alle 3.
 • Røyking og gambling er de eneste som korrelerer positivt med fast food, samt med de andre.
  Hvis du vet at en person røyker og kanskje også gambler, så øker sannsynligheten for at vedkommende også driver med narkotika, alkohol og utsvevende sexliv. Dette ser vi utslag av når politiet mener at pengespillmiljøer ofte er innblandet i mer alvorlige ting.
 • Fast food er den eneste som korrelerer negativt med alkohol, narkotika og sex. Fast food junkies er ikke sannsynlige å dra på pub eller rote seg borti mafia.

Fast food junkies

Fast foodgruppen (mest opptatte av fast food og spiser mer enn snittet av dette) drikker lite alkohol, bruker oftest ikke narko, røyker oftest ikke, er lite interesserte i sex og gambler lite.

Demografi: Matgruppa er flest i tenårene (5% av respondenter i aldersgruppa), synker brått i 20-årene, og øker litt utover i livet. Andelen synker tydelig i takt med økende inntekt. Både alder og inntekt korrelerer negativt.
Menn er mye overrepresentert, bifile er betydelig underrepresentert.

Relasjonelt: Matgruppa er oftere oppdratt primært av far og er oftere enebarn enn andre grupper.
De har betydelig sjeldnere vært i noe forhold, og er mindre opptatt av at en partner skal være fysisk tiltrekkende.
Sammenlignet med andre grupper har de lavere selvtillit, er mer sjenerte, og er mindre glade i oppmerksomhet.
De er gruppa som er dårligst på å kunne navnet på naboene, fester minst i helgene, og er dårligst på smalltalk.

Emosjonelt: Sammenlignet med andre grupper takler matgruppa kritikk betydelig dårligere, er mer deprimerte, og 27% av dem har vært suicidale. De slår partner oftere og er mer positive til vold. De setter dog pris på politiet, og er gruppen som går minst med skjult våpen på gata.
De liker å høre at de er sexy eller smarte, heller enn at de er talentfulle.
De mener vanligvis å være varmhjertede, de synes ikke de er så gode på å holde hodet kaldt. De er gruppen som mener å takle akutt stress dårligst.
De er gruppen som oftest tyr til mat når de er triste, og sjeldent tyr til trening, men helst bruker de musikk.

Logikk: Matgruppa er gruppa som setter mest pris på logisk intelligens. Likevel har de lavest nysgjerrighet og kunnskapsiver av alle gruppene, største andel som ikke tror på dinosaurer (4%), og har lavest andel perfeksjonister.

Fritid: Matgruppa er gruppa som oppgir laveste prioritering i å bruke tid med venner (65%) og poesi (3%), og klart høyeste prioritering av videospill (22,4%) og TV (9,7%). De eier også færrest bøker, minst musikk, flest spill og flest filmer av alle gruppene.
De kan minst om opera og ballet av alle gruppene, setter minst pris på museer, leser lite nyheter og setter størst pris på reality-TV av gruppene.
Matgruppa synes å være den minst ‘fit’ gruppa, med 54% som sier de kan ta 25 pushups uten stopp og 12,7% som sier de kan løpe en mile uten stopp. De oppgir også å være minst glade i fysisk trening, og brekker minst bein fra uansvarlig atferd.
Innen bil er de relativt glade i SUV, ikke så mye i miljøvennlige biler.
Kun 24% av matgruppa sier de liker ville fester.

Fremtoning: Matgruppen er de som oftest oppgir å ha “shitty” kropp, og oftest oppgir å være overvektige. Matgruppa finner man mest innen transportyrker, deretter arbeidsledige og administrasjon, og de har høyest andel selvutnevnte workaholics.
De er lite opptatte av fasade, fremtoning og utseende, og de er den mest geeky av alle gruppene. De er minst glade i banning av gruppene, og tisser minst i dusjen.
Matgruppa er minst glade i piercinger av alle gruppene (6%), og minst glade i tatoveringer (75,6% har ingen).

Røykerne

Røykegruppen (mest opptatte av røyk og røyker mer enn snittet) har normalt forhold til alkohol, har oftest brukt litt narkotika, har normalt forhold til sex og fast food, og gambler lite.

Demografi: Røykerne er typisk unge, andelen er høyest i tenårene (25,4%), faller brått i 20-årene (15,6%) og synker utover i livet. Andelen synker tydelig i takt med økende inntekt. Både alder og inntekt korrelerer negativt.
Kvinner og bifile er noe overrepresentert.

Emosjonelt: Sammenlignet med de andre gruppene blir røykerne betydelig oftere arrestert og fengslet, er mer rebelske mot samfunnet, har dårligere selvtillit, er mer deprimerte, ødelegger og kaster oftere ting i sinne, slår partner oftere, slår oftere noen i ansiktet, 32% av dem har vært suicidale, og de er gruppa som oftest går med skjult våpen på gata. Når de blir triste bruker de relativt ofte sex eller musikk, relativt lite trening eller mat.

Logikk: Røykerne viser mindre logisk intelligens enn de andre gruppene. De er også gruppa som oftest bruker tilfeldigheter og myntkast til å ta avgjørelser, men ikke ofte. 26% av dem mener å ha sett et spøkelse, 11% mener å ha levd et tidligere liv, og de er gruppa som leser mest horoskoper.

Relasjoner: Røykerne har relativt oftere skilte eller ugifte foreldre. De får oftere høre at de er klengete, men klarer bedre å vedlikeholde romantiske forhold sammenlignet med andre grupper.
Røykere vil helst høre at de er morsomme, det er ikke så viktig for dem å være sexy.
De er gruppa som mener de er best på å lyve.

Fritid: Røykegruppa har lavest andel som prioriterer TV i fritiden (4,3%), men de har flest fans av grøsserfilmer (71,7%). De følger også minst med på nyhetene og eier færrest websites (24%).
Røykegruppa er de som oftest oppgir at de har brukket noe fordi de har vært uansvarlige.
De kjører relativt ofte SUV, og er ikke så glade i sportsbiler.

Fremtoning : Røykegruppa er de som sjeldnest oppgir å ha flott kropp. Man finner gruppa mest blant pensjonerte og uføre, deretter arbeidsledige og hotell- og restaurantbransjen. De er lite opptatte av fasade, fremtoning og utseende, og er gruppa som oftest oppgir at de forsøpler. De er gruppa som er nest mest positive til banning.

Gamblerne

Gamblergruppen (mest opptatt av gambling og mer enn normalt opptatt av dette) har normalt forhold til alkohol, bruker oftest ikke narko, røyker oftest ikke, og har normalt forhold til sex og fast food.

Demografi: Gamblerne tar seg til utover i livet, og topper i 40-årene med 3,2%) før de blir færre igjen. Andelen synker tydelig i takt med økende inntekt. Alder korrelerer positivt, inntekt negativt.
Menn er betydelig overrepresentert og bifile er minst tilstede her av alle gruppene.

Relasjoner: Gamblerne er relativt ofte hundemennesker, er mer pratsomme, og mer glade i barn enn de andre gruppene. De har oftere blitt oppdratt utenfor familie og er oftere eldste barn i flokken.
De har kortere romantiske forhold, er mindre opptatte av at partner skal være fysisk tiltrekkende, men er ikke redde for å forplikte seg til et forhold.
De viser lavest verdsettelse av solidaritet og medfølelse blant alle gruppene, og er lite glade i helgefester.

Emosjoner: Gamblerne er relativt konforme med samfunnet, men takler kritikk dårligere, blir oftere sinte og er gruppa som oftest eier skytevåpen. De oppgir å takle akutt stress bra.
De er gruppa som oftest tyr til trening når de er triste, og ofte mat, men helst musikk.
De vil heller høre at de er morsomme eller intelligente, enn at de er sexy eller talentfulle. De setter stor pris på sosial intelligens, lite på artistisk intelligens.
De er gruppa med lavest forekomst av selvmordstanker (16%), men mer enn folk som ikke tilhører noen av gruppene (15%). De er gruppen som har mest positivt humør.

Logikk: Avgjørelser tas relativt ofte ved hjelp av “høyere makter”, men ikke ofte. 21% av dem mener å ha sett et spøkelse, og 26% tror på telepati.

Fritid: Gamblerne er gruppa som er mest glade i TV-sport, og skriver minst bøker. De kjører veldig gjerne sportsbiler, mens miljøvennlige biler har relativt lav prioritet.

Fremtoning: Gamblerne finner man oftest innen pensjonerte og uføre, deretter salg og markedsføring og arbeidsledige. De er opptatte av fasade, fremtoning og utseende, de er gruppa som er minst glade i skjegg, og de er den mest ryddige gruppa.

Alkohol

Alkogruppen (mest opptatt av alkohol og over snittet opptatt av dette) bruker oftest ikke narko, røyker oftest ikke, har et normalt forhold til sex og fast food, og gambler lite.

Demografi: Alkogruppa synes å være flest i tenårene (5%), og synker jevnt frem til 50-årsalder (1,6%). Andelen synker tydelig i takt med økende inntekt. Inntekt korrelerer positivt, alder negativt. Her er det økende alder som gjør at folk med høyere inntekt i snitt drikker mindre.
Kvinner er noe overrepresentert.

Relasjoner: De er oftere oppdratt primært av far og er oftere yngste barn i flokken. De er oftere redde for å forplikte seg til et forhold, og mener de er gode til å lyve sammenlignet med andre grupper.
De er gruppa som fester mest i helgene og har lite problemer med smalltalk.

Emosjonelt: De er oftere deprimerte, blir oftere sinte, blir litt oftere arrestert og fengslet, takler kritikk dårligere og er mer positive til vold sammenlignet med andre grupper.
67% av dem blir nervøse når de ser politi.
De er mindre glade i oppmerksomhet, bryr seg mindre om å få høre at de er morsomme, men vil gjerne høre at de er talentfulle.
Alkogruppen er gruppen som oftest mener de holder hodet kaldt, fremfor å være varmhjertede. Når de likevel blir triste bruker de gjerne trening eller mat, eller musikk. De er gruppen som er minst åpne om følelsene sine.

Logikk: De er gruppa som oftest bruker logikk til å ta avgjørelser, og oppgir aldri å bruke religion til avgjørelser. De leser mest nyheter av alle gruppene.

Fritid: Alkogruppen har klart høyeste andel som liker å bruke fritiden på poesi (15%), flest som liker å gå i museer, og kan en del om opera. De er gruppa som setter minst pris på henholdsvis sommer og sol, og er veldig glade i høsten. De er gruppa som følger mest med på nyhetene, på tross av at mange av dem er mer opptatt av fantasi enn virkelighet (17,7%). De er også gruppa som oftest driver med maling eller skulpturering (21,6%).

Utvendig: Alkogruppa finner man mest innen pensjonerte og uføre, deretter hotell- og restaurantbransjen og underholdning. De er gruppa som er mest positive til banning, og de som stryker klærne oftest.

Narkobrukerne

Narkogruppen (mest opptatt av narkotika og bruker mer enn snittet av dette) har normal forhold til alkohol, røyker oftest ikke, har redusert interesse for sex, normalt forhold til fast food og gambler ikke.

Demografi: Narkogruppen utgjør flest i 20-årene (1,1%), synker brått ned til 40-årene (0,15%) og videre utover. Andelen er særdeles høy i de laveste inntektsgruppe, synker brått ved noen hakk høyere inntekt, og fortsetter å synke med økende inntekt. Andelen korrelerer positivt med inntekt og negativt med alder. Grunnen til høy andel ved lave inntekter er altså primært at folk med lave inntekter er unge folk.
Kvinner er sterkt overrepresentert og bifile er 3-6x så mange som i de andre gruppene.

Emosjonelt: Sammenlignet med andre grupper har de dårligere selvtillit, er mindre konforme med samfunnet, takler kritikk betydelig dårligere og er mer deprimerte. 87% av dem blir nervøse av politi, og 47% av dem har vært suicidale. De er også gruppen som er mest åpne om egne følelser. De er den eneste gruppen hvor ingen oppgir å være glade uten å ha deprimerte perioder, og hvor flest oppgir å kun være deprimerte uten å ha noen gode perioder.
De blir sjeldent sinte og er negative til vold. De eier også sjelden skytevåpen, men de går relativt ofte med annet skjult våpen på gata (kniv?).
Langt oftere enn snittet oppgir de å bruke følelser og instinkt til å gjøre avgjørelser. De mener vanligvis å være varmhjertede, og relativt få av dem mener at de er gode på å holde hodet kaldt. Når de blir triste tyr de aller helst til musikk og litt til sex, fremfor trening eller mat.
De bryr seg mindre om å høre at de er sexy, men vil gjerne høre at de er talentfulle. De verdsetter artistisk intelligens langt mer enn snittet.

Relasjoner: Sammenlignet med de andre gruppene har narkogruppa oftere skilte eller ugifte foreldre, tar imot mindre råd fra foreldre, har oftere blitt oppdratt av andre enn foreldre, og er oftere yngste barn i flokken.
Kun 6,7% oppgir at de var “kule” på ungdomskolen, og de er relativt sjenerte.
De blir sjeldnere gift, får oftere høre at de er klengete, og er betydelig mer redde for å forplikte seg. De er gruppa som oftest oppgir å verdsette solidaritet og medfølelse.

Fritid: Narkogruppa oppgir høyeste prioritering av å bruke tid med venner (78%) og laveste prioritering av videospill (3,1%). De er også gruppa som eier minst av spill og filmer, men mest av musikk. De er veldig lite interesserte i TV-sport eller motorsykler, men eier relativt ofte en website (45%) og blog (34%). 67,6% av gruppa svarer at de foretrekker miljøvennlige biler, de er gruppa hvor færrest foretrekker sportsbiler, og de er veldig lite glade i SUV (2,7%).

Logikk: Narkogruppa oppgir størst nysgjerrighet og kunnskapsiver av alle gruppene. De har også størst andel perfeksjonister. De leser allikevel minst nyheter av alle gruppene.

Fremtoning: Narkogruppa finner man spesielt innen kunstneriske yrker, dernest underholdningsbransjen, og de har laveste andel selvutnevnte workaholics blant alle gruppene.
De er lite opptatte av fasade, fremtoning og utseende, og er gruppa som er mest positive til skjegg. De er ofte kattemennesker.
De har betydelig mer piercinger enn andre grupper (18,3%), er glade i tatoveringer (bare 55,2% har ingen), og bruker minst merkeklær av alle gruppene.
De er eneste gruppe som sier at de aldri forsøpler, men de er den mest rotete gruppa og de som oftest oppgir å tisse i dusjen.

Sex

Sexgruppen (er mest opptatt av sex og over snittet opptatt av dette) har normalt forhold til alkohol, bruker oftest ikke narko, røyker oftest ikke, har normalt forhold til fast food og gambler lite.

Demografi: Sexgruppa er den eneste som stort sett bare øker med alder. De har bunnpunktet i 30-årene (34,9%), men så øker det brått utover i livet med 52,5% i 60-årene. Andelen synker klart med økende inntekt. Andelen korrelerer positivt med både alder og inntekt. Eldre folk med god inntekt er altså overrepresentert, mens unge folk med lav inntekt er underrepresentert.
Menn er sterkt overrepresentert, homofile er underrepresentert.

Relasjoner: Sexgruppa misliker relativt ofte både katter og hunder, og er mindre glade i barn enn andre grupper.
De tar imot mindre råd fra sine foreldre, er oftere i midten av søskenflokken, og har oftere blitt oppdratt utenfor biologisk familie.
De er mer ekstroverte, de er gruppa som verdsetter sosial intelligens høyest, har høyeste andel som var “kule” på ungdomskolen, er mindre sjenerte, mer glade i oppmerksomhet, har bedre selvtillit, er bedre på smalltalk og kan gjerne navnet på naboene sine.
De er betydelig mer redde for å forplikte seg til et romantisk forhold, og er mindre trofaste.

Emosjonelt: Sexgruppa er betydelig mer konfronterende ved uenigheter, takler kritikk bedre og er mindre deprimerte. De blir likevel litt oftere sinte, kaster oftere ting i sinne, og eier relativt ofte skytevåpen. De blir betydelig oftere arrestert og fengslet. De er gruppa som mener å takle akutt stress aller best.
Når de blir triste er de den eneste gruppen som bruker sex oftere enn alle andre midler, og de bruker minst musikk.
Sexgruppa ønsker relativt ofte å høre at de er sexy, det er mindre viktig å høre at de er morsomme eller smarte.

Fritid: Sexgruppa er de som setter mest pris på henholdsvis sommer og sol, og minst pris på skyet vær. De er gruppa som kan mest om opera, oftest har skrevet en bok, og setter minst pris på reality-TV.
Sexgruppa synes å være mest ‘fit’, med 84% som sier de kan ta 25 pushups uten stopp, og 35% som sier de kan løpe mer enn en mile uten å stoppe. De oppgir også å være mest glade i fysisk trening.
De er merkbart glade i MC, 21% eier en. De er også glade i sportsbiler, 44,8% foretrekker dette innen bil.
71% av sexgruppa sier de liker ville fester.

Fremtoning: Sexgruppa er de som oftest oppgir å ha flott kropp, og sjeldnest “shitty” kropp. Gruppa har høyeste andel av menn. Sexgruppa finner man mye innen byggebransjen, deretter kunstneryrker og underholdning. De er relativt opptatte av fasade, fremtoning og utseende, og er gruppa som oftest bruker dyre merkeklær (18,9%).

Leave a Reply