Dominante og submissive personligheter, hva innebærer det?

Hva ligger egentlig i å være dominant eller submissiv? Er man submissiv hvis man liker å la andre fikse og ordne ting? Hvis man er unødvendig hardhendt, er man da dominant eller bare uomtenksom?

Topp korrelasjoner og faktorer

Høyere verdier betyr mer dominant. Mest dominante er de som tjenet 250-500’000$.
Målt i dominansindikatorer – Jo mer negativt, desto mer submissivt. De mest submissive foretrekker dominante kjærester.
Positive tall korrelerer med dominans, negative korrelerer med submissivitet.

Detaljene

Kjønnsfordeling

Vi finner flere indikasjoner på at dominant personlighet er en typisk mannsting. Menn er overrepresentert blant de dominante, kvinner blant de submissive.
Dominante folk viser seg å ha sterk preferanse for submissive kjærester, og motsatt. Dette kan følgelig ha mye med instinkter å gjøre – man tiltrekkes stort sett av det som er typisk for det motsatte kjønn. Dermed vil en typisk (dominant) mann foretrekke en typisk (submissiv) kvinne.

Menn er overrepresentert blant de dominante, kvinner blant de submissive.
Dominante vil ha submissive kjærester og motsatt. Et typisk trekk på det motsatte kjønn.

Ved sjekk av bransjer\yrkesgrupper finner vi at byggebransjen har enda høyere dominanstendens enn militæret.
Administrasjonsjobber er klart mest submissive yrkesgruppe.

Fordelingene indikerer hvor det er sannsynlig å finne trekk som korrelerer med dominant personlighet – feks gambling, breial holdning, fysisk aggresjon, seksuelt fokus og undertoner, rusbruk, våpner og muskelbygging.
For mye av disse tingene kan fort lede til at kvinner ikke trives på en arbeidsplass, slik at det kan bli en selvforsterkelse av mannsdominans i noen yrker og bransjer.

Byggebransjens høye dominansnivå, og korrelasjoner mellom dominans og visse egenskaper forklarer flere andre funn: Folk i byggebransjen har høy interesse for våpen og er ofte innblandet i kriminalitet.
Vi finner det stikk motsatte for administrasjon.

Alt dette støtter opp et berg av tidligere forskning som sier at menn er overrepresentert i statistikk for bl.a narkotika, vold, gambling, våpenbesittelse\bruk og sportsaktivitet.

Dominans – Et utslag av testosteron?

Det slo meg fort at dominansetrekket ser ut til å reflektere egenskaper assosiert med testosteron:

Konklusjon

Å være dominant ser ut til å innebære en typisk maskulin og testosteronindusert væremåte.

Høy selvtillit, lav sjenanse og lite engstelse går igjen. Dette ser også ut til å være en årsak til risikotaking, krangling med autoriteter, kriminalitet og beinbrudd – dominante folk er så sikre på seg selv at de tenker ikke to ganger. De er rett og slett mindre redde og mindre gjennomtenkte fordi de tar for gitt at de har rett.

Arroganse og selvhevdelse ser ut til å henge sammen med å ha både muligheten og ønsket om å ta kontroll og gjøre som man selv vil. De blir sure hvis de ikke får respekt fra andre, men samtidig behandler de ikke andre slik de selv vil bli behandlet. Når flere i samme område\rom krever at andre skal ofre seg, mens de selv nekter å gjøre det, så blir det bråk. Det blir som en Fleksnes-situasjon med to biler hvor ingen vil rygge. Derav krangling menn i mellom, autoritetsproblemer og voldsbruk.

Erfaring med det motsatte kjønn korrelerer sterkt med dominans. Sexdriften (drevet av testosteron) leder til økt innsats og fokus på seksuelle relasjoner. Dette slår ut på både sosialiseringsgrad, antall kjæresteforhold, ONS, og seksuell “åpenhet”.

Rusbruk er et annet punkt som går igjen, inkludert både narkotika, alkohol og tobakk. Dominante folk bruker alle 3 sortene hyppigere, liker å dra på fylla og har oftere vært avhengig av noe.
Folk som verken drikker, røyker eller bruker dop er lite sannsynlig å være dominante personligheter.

Gjennom denne konklusjonen så jeg et annet fellestrekk: Flere av de overnevnte tingene er også typisk for ADHD. Ganske riktig, forskning sier at høye testosteronnivåer korrelerer med ADHD. Dette forklarer dog bare en del av bildet.

Leave a Reply